ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.341.42:338.431
Аграрна політика і реформування

Структурні перекоси і ризики кризи в АПК / Гайдуцький П.І. // Економіка АПК. - 2014. - № 7 - С. 38

Здійснено системний аналіз причин основних структурних перекосів в АПК та їх впливу на кризові явища в галузі. Йдеться, зокрема, про диспропорції в параметрах застосування в аграрному секторі різних фінансових інститутів та інструментів, перекоси в землекористуванні, які не регламентуються законодавством і не прогнозуються економічно та організаційно, диспропорції між сільським господарством і харчовою промисловістю. Встановлено, що відсутність протекціонізму щодо вітчизняного продовольчого сектору призводить до розбалансування зовнішнього й внутрішнього ринків сільськогосподарської продукції, а порушення усталених пропорцій господарювання та надмірна хімізація викликають серйозні екологічні проблеми. На прикладах доведено, що тотальна концентрація земельних паїв у руках агрохолдингів несе ризики скуповування землі за рахунок іноземного капіталу й витіснення дрібних господарств із ринку, посилення соціальної нерівності в аграрному секторі. Для усунення таких ризиків пропонується активно розвивати державно-приватне партнерство, яке може забезпечити соціальну відповідальність бізнесу та сприяти розвитку сільських територій. Наголошується на необхідності ведення сільського господарства як цілісної соціоекономічної системи, що включатиме виробництво безпечного продовольства, рекреаційну діяльність, збереження природи і розвиток ландшафтів та охорону національної самобутності. Рис.: 6. Бібліогр.: 16.
Ключові слова: аграрно-промисловий комплекс, аграрний потенціал, агрохолдинги, державно-приватне партнерство, деформації у землеробстві, земельні паї, оренда землі, соціоекономічна система, структурні перекоси, цінова кон’юнктура

Список використаних джерел

 1. Амбросов В.Я. Ринок і стратегія розвитку сільськогосподарських підприємств / В.Я. Амбросов // Економіка АПК. – 2013. – № 10. – С.72-79.
 2. Андрійчук В.Г. Агропромислові формування нового типу в контексті стратегії розвитку вітчизняного сільського господарства / В.Г. Андрійчук // Економіка АПК. – 2013. – № 1. – С.3-15.
 3. Андрійчук В.Г. Надконцентрація агропромислового виробництва і земельних ресурсів та її наслідки / В.Г. Андрійчук // Економіка АПК. – 2009. – № 2. – С.3-9.
 4. Глущенко О. Агрохолдинг «Авангард» метит в монополисты» [Електронний ресурс] /О. Глущенко. – Режим доступу: http://kh.ric.ua/vse novosti/biznes i ekonomica/agroholding_metit_v_monopolisty.
 5. Гошовський І. Курс на землю / І. Гошовський // Инвест-газета ТОП – 100 Рейтинг лучших компаний Украины. – 2011. – №3. – С. 18 -20.
 6. Данкевич А.Є. Організаційно-економічні засади розвитку агрохолдингів / А.Є. Данкевич // Економіка АПК. – 2012. – №1. – С.69 - 74.
 7. Заяць В.М. Розвиток ринку сільськогосподарських земель: монографія / В.М. Заяць. – К.: ННЦ УАЕ, 2011. – 390 с.
 8. Зось-Кіор М.В. Теоретичні аспекти удосконалення земельних відносин у сучасних умовах господарювання / М.В. Зось-Кіор // Економіка АПК. – 2013. – № 3. – С.88-93.
 9. Кравчук І.І. Система управління агрохолдингами // Формування ринкової економіки: зб. наук.праць. – Спец. вип.: у 2 ч. Організаційно-правові форми агропромислових формувань: стан і перспективи та вплив на розвиток сільських територій / І.І. Кравчук. – К.: КНЕУ, 2011. – Ч.ІІ. – С. 128 – 135.
 10. Мазур Г.Ф. Удосконалення механізму державного регулювання та стимулювання розвитку агропромис­лового виробництва / Г.Ф. Мазур // Економіка АПК. – 2013. – № 2. – С.21-25.
 11. Мазур Г.Ф. Природно-ресурсний потенціал розвитку агропромислового виробництва України / Г.Ф. Мазур // Економіка АПК. – 2013. – № 10. – С.80-86.
 12. Пасхавер Б.Й. Концентрація та ефективність сільського господарства / Б.Й. Пасхавер // Економіка АПК. – 2013. – № 1. – С.16-23.
 13. Струков В. Украина в сельском хозяйстве как Бразилия 20 лет назад / В. Струков // Инвест-газета ТОП – 100 Рейтинг лучших компаний Украины. – 2011. –№ 3. – С.35 - 36.
 14. Сус Т.Й. Фінансова підтримка екологічного сільгоспвиробництва в країнах Європейського Союзу/ Т.Й. Сус // Економіка АПК. – 2013. – № 10. – С.59-63.
 15. Хвесик М.А. Сталий розвиток територій як основа стратегії розвитку аграрного сектору / М.А. Хвесик, Ю.М. Хвесик // Економіка АПК. – 2013. – № 1. – С.66-76.
 16. Хлівна І.В. Природно-ресурсний потенціал сільських територій: проблеми збереження довкілля / І.В. Хлівна // Економіка АПК. – 2013. – № 3. – С.59-64.
Читати статтю: 14_07_38-46.pdf