ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 10 за 2014 рік

Аграрна політика і реформування

Тенденції та проблеми національного продовольчого споживання

Економіка агропромислового виробництва

Сільськогосподарська кооперація: ринкові механізми розвитку

Шляхи підвищення ефективності виробничих ресурсів сільського господарства України у контексті зміцнення економічної безпеки

Аграрний ринок

Роль екологічного, економічного та освітнього імперативів у розвитку органічного агровиробництва (англомовна)

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Реформування механізму прямого оподаткування сільськогосподарських підприємств

Моделі страхової політики при сільськогосподарському страхуванні

Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери

Ціновий фактор у відтворенні основних засобів сільського господарства

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Соціально-економічний розвиток сільських територій як об’єкт інфраструктурного забезпечення

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Інноваційно-інвестиційний розвиток цукробурякового виробництва

Управління та інформаційне забезпечення

Сучасні інформаційні технології в регулюванні процесів підвищення родючості грунтів

Зовнішньоекономічні відносини

Розвиток малих форм господарювання в Україні та досвід Польщі (англомовна)

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Роль і місце банків в європейській економічній зоні (англомовна)

Оцінка факторів ризику з розповсюдження африканської свинячої лихоманки і метод розрахунку компенсації: досвід Литви (англомовна)

Наукова дискусія

Про питання управління спільними ресурсами на селі у світлі світових досліджень

Сторінка молодого науковця

Оцінка ефективності управління у великотоварних агропромислових формуваннях

Державна соціальна політика в забезпеченні продуктивної зайнятості сільського населення (=> )

Адаптація трудового законодавства України до норм європейського права (=> )

Ефективність використання виробничих потужностей

Результативність злиттів і поглинань в аграрному секторі економіки України (=> )