ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 311.172:338.439.63(477)
Аграрна політика і реформування

Тенденції та проблеми національного продовольчого споживання / Пасхавер Б.Й. // Економіка АПК. - 2014. - № 10 - С. 5

Досліджено та проаналізовано основні показники продовольчого споживання в Україні порівняно зі статистикою США. На сучасному етапі головною проблемою забезпечення продовольчої безпеки стають вже не стільки кількісні характеристики харчування нації, скільки зменшення частки доходів населення, що проїдається. За цим показником Україна значно поступається розвинутим країнам. Зосереджено увагу на необхідності узгодження інтересів виробників і споживачів продовольства. Під цим кутом зору розглянуто вартий запозичення досвід США щодо суттєвої адресної бюджетної продовольчої допомоги нужденним верствам населення. Динаміка національного продовольчого споживання визнається критерієм доцільності й успішності соціально-економічних перетворень. Табл.: 5. Бібліогр.: 9.
Ключові слова: продовольче споживання, продовольчі витрати, продовольча безпека, бюджетна продовольча допомога, узгодження інтересів виробників і споживачів продовольства, Україна, США

Список використаних джерел

  1. Лібанова Е.М. Бідність населення України / Е.М. Лібанова. – К.: КНЕУ, 2008. – 328 с.
  2. Шпичак О.М. Проблеми ємності внутрішнього споживчого ринку сільськогосподарської продукції та продовольства в Україні в контексті купівельної спроможності населення / О.М. Шпичак, О.В. Боднар // Економіка АПК – 2013. – № 6. – С. 5–13.
  3. Боднар О.В. Напрями врегулювання взаємовідносин виробників, продавців і споживачів соціально-значимих продуктів харчування / О.В. Боднар, О.А. Козак, Н.Г. Копитець // Економіка АПК. – 2014. – № 2. – С. 42–50.
  4. Шубравська О.В. Агропродовольчий розвиток України у контексті глобальних викликів / О.В. Шубравська // Економіка АПК. – 2014. – № 7. – С. 42–48.
  5. Статистичний щорічник України за 2012 р. / Державна служба статистики України. ­– К., 2013.
  6. Баланс та споживання основних продуктів харчування населенням України. Стат. зб. ­– К., 2014.
  7. Національні рахунки України за 2012 р. Ст. зб. ­– К., 2013.
  8. Statistical Abstract of the United States 2014. The National Data Book.
  9. 2012 Census of Agriculture. – United States Data.
Читати статтю: 14_10_5-13.pdf