ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 11 за 2014 рік

Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Кредитний фактор сталого розвитку аграрного сектору України

Аграрна політика і реформування

Державна підтримка збереження генофонду місцевих нечисленних вітчизняних порід у тваринництві

Економіка агропромислового виробництва

Інтегральна оцінка економічної стійкості сільськогосподарських підприємств

Мотивація як основний чинник розвитку господарств населення

Тенденції розвитку аграрного сектору економіки України

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Уніфікація облікової політики та формування даних фінансової звітності сільськогосподарських підприємств

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Використання земельних ресурсів сільських територій

Шляхи подолання соціально-демографічної кризи на селі

Управління та інформаційне забезпечення

Концептуальні основи управління ризикозахищеністю підприємства

Віртуальні комунікації та їх вплив на ефективність діяльності агроформувань (англомовна)

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Теоретико-методологічні аспекти інформаційного забезпечення прийняття господарських рішень в аграрній сфері

Сторінка молодого науковця

До питання орендних відносин при використанні земельних часток (паїв) сільськогосподарського призначення

Вплив оплати праці на формування бюджету й соціально-економічні процеси (=> )

Аналіз рівня споживання та заощаджень домогосподарств сільської місцевості (=> )

Диференціація доходів сільського населення України (=> )

Розвиток малих форм господарювання в регіоні (=> )

Передумови розвитку мобільного маркетингу в сільськогосподарських підприємствах (англомовна)