ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 004.9:631.11.027
Сторінка молодого науковця

Передумови розвитку мобільного маркетингу в сільськогосподарських підприємствах / Швиденко О.М. // Економіка АПК. - 2014. - № 11 - С. 114

Висвітлено сутність поняття «електронне сільське господарство» як нової предметної області, що зосереджена на зміцненні сільськогосподарського розвитку завдяки вдосконаленню інформаційних і комунікаційних процесів. Показано, що впровадження мобільних технологій у сільське господарство може докорінно змінити ситуацію у сфері інформаційного забезпечення агровиробництва та аграрного маркетингу. Міжнародний досвід переконує, що застосування можливостей Інтернету і мобільних технологій в сільському господарстві реалізує переваги електронного безконтактного доступу до клієнта, забезпечує фермерів оперативними і кастомізованими новітніми інформаційними послугами та, зокрема, надає можливість широкого запровадження мобільного Інтернет-маркетингу. Розглянуто визначення мобільного маркетингу як комплексу маркетингових заходів, спрямованих на просування продукції або послуг за допомогою мобільних пристроїв і висвітлено його складові. Зазначено, що активне впровадження мобільних технологій у сільське господарство зарубіжних країн призвело до розвитку мобільного маркетингу та ефективного використання його фермерськими господарствами. В Україні застосування мобільного маркетингу сільськогосподарськими підприємствами знаходиться лише на початковому етапі, тому для підвищення їх конкурентоспроможності в умовах глобалізації необхідно активізувати впровадження новітніх комунікаційних технологій для використання можливостей та переваг мобільного маркетингу в їхній діяльності. Рис. 1. Бібліогр.: 20.
Ключові слова: електронне сільське господарство, мобільні технології, мобільний маркетинг, фер-мерство, мобільний Інтернет, мобільні додатки

Список використаних джерел

 1. Boyko А.B. Assessment of the current state of the mobile industry, the prospects for its development in Ukraine and worldwide / А.B. Boyko. // Economy. Management. Innovations. – 2013. – №2 (10).
 2. There is an urgent need to introduce the latest mobile technologies In Ukraine [Electronic resource]. - 2014. - Accessed: http://www2.tymoshenko.ua/suspilstvo-2/v-ukrayini-isnuye-nagalna-potreba-u-vprovadzhenni-novitnih-mobilnih-tehnologij/.
 3. Grynyk N. About mobile marketing in Ukraine [Electronic resource] / N.Grynyk. – 2014. – Accessed: http://today.mts.com.ua/posts/nazar-grinik-z-lead9-pro-mobilnij-marketing-v-ukrayini.
 4. Gryshko L. Can the fall in industrial production in Ukraine be compensated by programmers? [Electronic resource] / L. Gryshko. – 2014. – Accessed: http://www.pravda.com.ua/inozmi/deutsche-welle/2014/10/7/7039977/.
 5. Illyashenko N.S. Developing a programme to promote mobile technologies in B2B market [Electronic resource] / N.S. Illyashenko, О.S. Savchenko. – 2013. – Accessed: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2162.
 6. Isachenko О. Mobile Marketing. Figures, tools, trends [Electronic resource] / О. Іsachenko. – 2013. – Accessed: http://www.slideshare.net/lvivstartup/ss-26460097
 7. Krakovetskiy О. What is going on in the market of mobile apps in Ukraine? [Electronic resource] / О. Krakovetskiy. – 2014. – Accessed: http://forbes.ua/ua/explain/startup_and_business/1372508-chim-zhive-rinok-mobilnih-dodatkiv-v-ukrayini.
 8. Masurenko V.P. Development of mobile marketing in Ukraine [Electronic resource] / V.P. Masurenko, N.O. Matviyenko. – 2011. – Accessed: https://e.mail.ru/attaches-viewer/?x-email=fluff_posh%40mail.ru&offset=0%3B1&id =14133148150000000894&_av=14133148150000000894%3B0%3B1.
 9. Myshko С. Why mobile communication in Ukraine is still in the Stone Age [Electronic resource] / С. Myshko. – 2014. – Accessed: http://forbes.ua/ua/business/1375652-chomu-mobilnij-zvyazok-v-ukrayini-zalishaetsya-v-kamyanomu-vici.
 10. Decree of the President of Ukraine № 613/2014 [Electronic resource]. – 2014. – Accessed: http://www.president.gov.ua/documents/17917.html.
 11. Ukraine - white spot on the map of global mobile Internet [Electronic resource]. – 2014. – Accessed: http://galnet.org/news/198931-ukrajina-bila-plyama-na-karti-svitovoho-mobilnoho-internetu.
 12. Brugger F. Mobile Applications in Agriculture [Electronic resource] / Fritz Brugger // Syngenta Foundation, Basel, Switzerland. – 2011. – Accessed: http://www.syngentafoundation.org/__temp/Report_on_mAgriculture_ abridged_web_version.pdf.
 13. Chhachhar A. The Use of Mobile Phone Among Farmersfor Agriculture Development [Electronic resource] / A. Chhachhar, M. Hassan // International journal of scientific research. – 2013. – Accessed: https://www.academia.edu/4820382/ Research_Paper_The_Use_of_Mobile_Phone_Among_Farmers_for_Agriculture_Development.
 14. e-Agriculture [Electronic resource] – Accessed: http://www.e-agriculture.org/e-agriculture.
 15. Lonoff Schiff J. 6 Mobile Marketing Trends to Leverage in 2014 [Electronic resource] / Jennifer Lonoff Schiff. – 2013. – Accessed: http://www.cio.com/article/2379960/mobile-apps/6-mobile-marketing-trends-to-leverage-in-2014.html.
 16. mAgri [Electronic resource] – Режим доступу до ресурсу: http://www.gsma.com/mobilefordevelopment/programmes/magri.
 17. Marrs M. What is Mobile Marketing and Why Does it Matter? [Electronic resource] / Megan Marrs. – 2013. – Accessed: http://www.wordstream.com/blog/ws/2013/08/19/what-is-mobile-marketing.
 18. Precision Agriculture: 6 Mobile Use Trends To Watch [Electronic resource]. – 2014. – Accessed: http://www.croplife.com/editorial/matt-hopkins/precision-agriculture-6-mobile-use-trends-to-watch/?utm_source=knowledgemarketing&utm_medium=newsletter&utm_campaign=clenews%2003262014.
 19. Roberts K. Use of mobile devices in extension and agricultural production- a case study [Electronic resource] / K. Roberts, G. McIntosh. – 2012. – Accessed: http://www.regional.org.au/au/asa/2012/precision-agriculture/8224_robertsk.htm.
 20. Singh A.K. Mobile Technologies for Enriching Knowledge and Empowering Farmers: Experiences of Indian Council of Agricultural Research & other organisations [Electronic resource] / A.K. Singh – Accessed: http://www.e-agriculture.org/sites/default/files/uploads/media/Mobile% 20Tech%20Enriching%20Knowledge%20Empowering%20Farmers.pdf.
Читати статтю: 14_11_114-119.pdf