ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 331.215
Сторінка молодого науковця

Вплив оплати праці на формування бюджету й соціально-економічні процеси / Поліщук А.О. // Економіка АПК. - 2014. - № 11 - С. 91

Розглянуто роль оплати праці в системі мотивації працівників сільськогосподарських підприємств і проаналізовано її вплив на соціально-економічні процеси. Проведено статистичний аналіз оплати праці за видами економічної діяльності в Україні й США. Визначено взаємозв’язок між оплатою праці та надходженнями до державного і місцевого (на прикладі м. Житомир) бюджетів, а також проаналізовано їх формування за доходами. Визначено роль ПДФО та відповідно заробітної плати у наповненні державного й місцевого бюджетів. Досліджено загальний вплив оплати праці на формування бюджету та обсяги оподаткування, проаналізовано оплату праці як чинник, що посилює міжнародну міграцію. Вказано на необхідність розробки заходів регулювання впливу, пов'язаного з нинішніми недоліками в оплаті праці, на соціальні процеси. Табл.: 4. Рис.: 1. Бібліогр.: 10.
Ключові слова: мотивація праці, зведений бюджет, загальнодержавні податки і збори, місцеві податки та збори, ПДФО, імміграція

Список використаних джерел

  1. Дослідження проблем оплати праці: порівняльний аналіз (Україна та країни ЄС) : моногр. / А.М. Колот, Г.Т. Куліков. – К.: КНЕУ, 2008. – 274 с.
  2. Дем’яненко С.І. Основи аграрного розвитку і політики : навч. посіб. / С.І. Дем’яненко. – К. : КНЕУ, 2010. – 396 с.
  3. Кіях О.О. Матеріальне стимулювання як фактор підвищення продуктивності праці / О.О. Кіях // Економіка АПК. – 2009. – № 12 – С. 120-123.
  4. The official site of U.S. Bureau of Labor Statistics [electronic resource]. – Mode of access: http://www.bls.gov/oes/current/oes_nat.htm#00-0000
  5. The official site of Congressional Budget Office [electronic resource]. – Mode of access:http://www.cbo.gov/sites/default/files/cbofiles/ftpdocs/120xx/doc12039/01-26_fy2011outlook.pdf
  6. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
  7. Офіційний сайт Житомирської міської ради [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zt-rada.gov.ua/pages/p3204.
  8. The official site of International organization for Migration [electronic resource]. – Mode of access: http://iom.org.ua/ua/pdf/Facts&Figures_b5_ua_f.pdf.
  9. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua.
  10. The Budget and Economic Outlook: Fiscal Years 2011 to 2021 [electronic resource]. – Mode of access: http://www.cbo.gov/sites/default/files/cbofiles/ ftpdocs/120xx/doc12039/01-26_fy2011outlook.pdf.
Читати статтю: 14_11_91-96.pdf
Читати переклад статті: 1411polishchuk.pdf