ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Зміст журналу за 2014 рік

Проблеми фінансового забезпечення інноваційного розвитку аграрного сектору

Методологічні аспекти визначення економічної ефективності ветеринарної діяльності у тваринництві (=> )

Потенційні можливості створення агроенергетичного кластера на основі енергетичного потенціалу регіону

Когнітивне моделювання біржового ринку сільськогосподарської продукції (=> )

Сучасні підходи до формування концепції споживчої цінності (англомовна)

Банківські гарантії та акредитиви при обслуговуванні суб’єктів аграрної сфери (=> )

Сутність критерію ресурсозбереження та механізм його запровадження в умовах сталого розвитку (англомовна)

Напрями професіоналізації органів місцевого самоврядування сільських територій

Парадигма визначення закономірностей розвитку молочного скотарства (=> )

Розвиток інфраструктури та логістики зернового ринку України

Аналіз процесу концентрації виробництва в аграрних підприємствах України та оцінювання її результатів

Розвиток інфраструктури аграрного ринку як складової системи механізмів підтримки і стимулювання підприємництва (=> )

Вплив результатів інноваційної діяльності підприємств галузі рослинництва на рівень ефективності їх господарювання

Інформаційно-консультаційне забезпечення розвитку сільського туризму

Сутність понять «інноваційний процес» та «інноваційна діяльність» у теорії аграрної економіки

Облікова політика в контексті зарубіжної практики (=> )

Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація як засіб розвитку особистих селянських господарств (=> )

Напрями розвитку ринку зерна в Україні

Тенденції та проблеми національного продовольчого споживання

Сільськогосподарська кооперація: ринкові механізми розвитку

Шляхи підвищення ефективності виробничих ресурсів сільського господарства України у контексті зміцнення економічної безпеки

Роль екологічного, економічного та освітнього імперативів у розвитку органічного агровиробництва (англомовна)

Реформування механізму прямого оподаткування сільськогосподарських підприємств

Моделі страхової політики при сільськогосподарському страхуванні

Ціновий фактор у відтворенні основних засобів сільського господарства

Соціально-економічний розвиток сільських територій як об’єкт інфраструктурного забезпечення

Інноваційно-інвестиційний розвиток цукробурякового виробництва

Сучасні інформаційні технології в регулюванні процесів підвищення родючості грунтів

Розвиток малих форм господарювання в Україні та досвід Польщі (англомовна)

Роль і місце банків в європейській економічній зоні (англомовна)

Оцінка факторів ризику з розповсюдження африканської свинячої лихоманки і метод розрахунку компенсації: досвід Литви (англомовна)

Про питання управління спільними ресурсами на селі у світлі світових досліджень

Оцінка ефективності управління у великотоварних агропромислових формуваннях

Державна соціальна політика в забезпеченні продуктивної зайнятості сільського населення (=> )

Адаптація трудового законодавства України до норм європейського права (=> )

Ефективність використання виробничих потужностей

Результативність злиттів і поглинань в аграрному секторі економіки України (=> )

Кредитний фактор сталого розвитку аграрного сектору України

Державна підтримка збереження генофонду місцевих нечисленних вітчизняних порід у тваринництві

Інтегральна оцінка економічної стійкості сільськогосподарських підприємств

Мотивація як основний чинник розвитку господарств населення

Тенденції розвитку аграрного сектору економіки України

Уніфікація облікової політики та формування даних фінансової звітності сільськогосподарських підприємств

Використання земельних ресурсів сільських територій

Шляхи подолання соціально-демографічної кризи на селі

Концептуальні основи управління ризикозахищеністю підприємства

Віртуальні комунікації та їх вплив на ефективність діяльності агроформувань (англомовна)

Теоретико-методологічні аспекти інформаційного забезпечення прийняття господарських рішень в аграрній сфері

До питання орендних відносин при використанні земельних часток (паїв) сільськогосподарського призначення

Вплив оплати праці на формування бюджету й соціально-економічні процеси (=> )

Сторінки