ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Зміст журналу за 2014 рік

Аналіз рівня споживання та заощаджень домогосподарств сільської місцевості (=> )

Диференціація доходів сільського населення України (=> )

Розвиток малих форм господарювання в регіоні (=> )

Передумови розвитку мобільного маркетингу в сільськогосподарських підприємствах (англомовна)

Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в аграрній сфері України

Оцінка основних тенденцій зональної спеціалізації сільськогосподарського землекористування в Україні

Типологізація регіонів як інструмент процесу прогнозування

Антикризова стратегія виробництва сировинних і продовольчих ресурсів

Резерви збільшення виробництва молока і м’яса в Україні

Ефективність виробництва зерна сільськогосподарськими підприємствами: теоретико-методологічний аспект

Вплив природно-ресурсного потенціалу на рівень розвитку аграрного сектору регіону

Шляхи подолання дефіцитності бюджету

Агрострахування як інструмент управління ризиками в сільському господарстві

Світовий ринок і розвиток глобалізаційних процесів (англомовна)

Забезпечення зовнішньоторговельної безпеки України на світовому ринку сільськогосподарської продукції – загальна спрямованість

Формування мотиваційного механізму розвитку аграрних підприємств (=> )

Основні напрями державної підтримки сільського господарства в Азербайджанській Республіці

Інвестиційний клімат Азербайджанської Республіки як ключовий фактор розвитку сільського господарства

Кредитні ресурси як важливий елемент розвитку аграрної сфери

Шляхи підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств (=> )

Особливості державного регулювання зерновиробництва

Сторінки