ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 01 за 2015 рік

Аграрна політика і реформування

Аграрна реформа Л.Д. Кучми в Україні: історико-економічні аспекти

Економіка агропромислового виробництва

Економічна ефективність виробництва насіння сої на регіональному рівні

Аграрний ринок

Перспективи вітчизняного АПК в світлі прогнозів світового ринку продовольства

Ціноутворення та цінова політика

Ціни і ціноутворення на ринку круп’яних культур (англомовна)

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Інвестиційне кредитування підприємств аграрного сектору (=> )

Ризики у банківському кредитуванні сільськогосподарських підприємств (англомовна)

Оптимізація нормативного регулювання використання аграрних розписок

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Сільські громади та адміністративно-територіальні реформи

Індексний метод в оцінці рівня благоустрою сільських територій

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Методологічні засади створення та ефективного функціонування інноваційних технологічних кластерів

Історія аграрної економічної думки

Теоретичні засади та практичні напрями формування корпоративної соціальної відповідальності аграрних і харчових підприємств (=> )

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Актуальні проблеми підвищення ефективності функціонування АПК Білорусі в умовах загострення конкуренції на світовому продовольчому ринку

Агропромисловий комплекс Росії в умовах формування Євразійського економічного союзу і членства в СОТ

Наукова дискусія

Сучасні вимоги до інструментарію аграрної економічної науки та практики

Сторінка молодого науковця

Удосконалення методики планування й обліку в галузі скотарства

Бізнес-процеси та ефективність діяльності підприємств хлібопекарської галузі регіону

Інтенсифікація зерновиробництва як основний напрям підвищення конкурентоспроможності

Оцінка рівня конкурентоспроможності тракторів вітчизняного та імпортного виробництва