ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 339.137.2:633
Сторінка молодого науковця

Інтенсифікація зерновиробництва як основний напрям підвищення конкурентоспроможності / Кузьменко І.В. // Економіка АПК. - 2015. - № 1 - С. 121

Досліджено загальні тенденції виробництва зерна в Україні та в усіх категоріях господарств Київської області. Встановлено, що зростання рівня інтенсивності виробництва зерна повинно досягатися впровадженням інтенсивних технологій, обов'язковою умовою яких є використання сучасних високопродуктивних сортів і гібридів. Обгрунтовано, що прискорений розвиток інтенсифікації зерновиробництва має відбуватися на основі досягнення високого рівня ресурсного забезпечення високоінтенсивних моделей технологій вирощування зернових культур. Виходячи з економічної ситуації в Україні й особливостей ведення малого та середнього бізнесу в аграрному секторі, більшість невеликих і навіть середніх господарств нині об'єктивно не можуть забезпечувати високу конкурентоспроможність виробництва й розширене його відтворення. Основною причиною цього є неспроможність підприємств забезпечити фінансування обіговими коштами та своєчасно поновлювати основні засоби власними силами. Доведено, що для підвищення конкурентоспроможності зерна необхідне формування загальнодержавних й інвестиційних програм із залученням коштів державного та місцевих бюджетів. Табл.: 3. Бібліогр.: 13.
Ключові слова: конкурентоспроможність, зерновиробництво, інтенсифікація, аграрні підприємства, технології вирощування

Список використаних джерел

 1. Кваша С.М. Світові тенденції розвитку ринку зерна та напрями диверсифікації його використання [Електронний ресурс] / С. М. Кваша. – Доступ до ресурсу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnau /2009_141/09ksm.pdf.
 2. Месель-Веселяк В.Я. Ціновий механізм забезпечення зростання виробництва зерна в Україні (удосконалення науково-методичних підходів) / В. Я. Месель-Веселяк, О. Ю. Грищенко // Економіка АПК. – 2008. – № 8. – С. 48–52.
 3. Саблук П.Т. Зернові колізії, або чому й донині на цьому важливому сегменті продовольчого ринку не простежується чітка цінова політика / П. Т. Саблук // Зерно і хліб. – 2004. – № 2. – С. 4–5.
 4. Статистична інформація Головного управління статистики у Київській області [Електронний ресурс]. – Доступ до ресурсу : http://oblstat.kiev.ukrstat.gov.ua
 5. Статистична інформація Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Доступ до ресурсу : http://www.ukrstat.gov.ua.
 6. Супіханов Б. К. Про підвищення конкурентоспроможності аграрного виробництва в сучасних умовах / Б. К. Супіханов // Економіка АПК. – 2008. – №5. – С. 3-8.
 7. Чмирь С.М. Напрямки підвищення ефективності зерновиробництва / С.М.Чмирь //Економіка АПК. – 2007. – №8. – С. 21-24.
 8. FAS USDA, Grain: World October 2009, World Markets and Trade [Електронний ресурс] – Доступний з: http://www.fas.usda.gov/grain/circular/2009/10-09/graintoc.asp.
 9. Norman M., Stocker B. (1991): Data Envelopment Analysis: The assesment of perfomance, Chichester.
 10. Porter M. Competitive Advantages. The free Press. New York, 1985.
 11. Farrell M.J. (1957) The measurement of productive efficiency, Journal of the Royal Statistical Society, Series A., 120, P. 253-281.
 12. Ohmi Ohnishi. Search for the Wild Anseston of Buckwheat. – The New York Botanical Garden / Reprinted from Economic Botany, 1998 – Vol.52. No 2. – P. 123- 125.
 13. Pejovich S.A. Property rights anaiysis of altertative methods of organizing productions // Abingdon, 1994. – Vol. 6, №2. – P. 219-229.
Читати статтю: 15_01_121-126.pdf