ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.1:339.564:338.439.6
Аграрний ринок

Перспективи вітчизняного АПК в світлі прогнозів світового ринку продовольства / Кириленко І.Г., Дем’янчук В.В. // Економіка АПК. - 2015. - № 1 - С. 21

Досліджено зміни обсягів і структури експорту основних видів вітчизняної аграрної продукції (зерно пшениці, кукурудзи, ячменю, рослинних олій, яловичини, свинини, м’яса птиці) протягом 2000–2013 рр. Результати дослідження показують, що для підвищення прибутковості експорту вітчизняної аграрної продукції необхідно змінити діючу модель та в цілому чинну стратегію аграрного експорту з урахуванням процесів, що можуть відбуватися на світовому ринку продовольства, а також в умовах імплементації Угоди про асоціацію з ЄС. З цією метою доцільно опрацювати відповідну концепцію розвитку експорту аграрної продукції на найближче десятиліття, яка стане основою при розробленні державних програм розвитку галузі, які, з огляду на існуючі на світовому продовольчому ринку очікування, мають бути спрямовані на розвиток галузі м’ясного та молочного скотарства, а також на збільшення експорту продукції вітчизняної харчової промисловості. Рис.: 8. Бібліогр.: 5.
Ключові слова: стратегія експорту, аграрна продукція, аграрний потенціал, зерно, рослинні олії, яловичина, свинина, м’ясо птиці

Список використаних джерел

  1. G20 Leaders’ Communiqué Brisbane Summit, 15-16 November 2014 [Електронний ресурс]. Режим доступу: /https://www.g20.org/sites/default/files/g20_resources/library/brisbane_g20_leaders_summit_communique.pdf.
  2. United States Department of Agriculture, Foreign Agricultural Service [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fas.usda.gov.
  3. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua).
  4. OECD-FAO Agricultural Outloor 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// http://www.agri-outlook.org).
  5. Food and agriculture organization of the United Nations [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fao.org).
Читати статтю: 15_01_21-28.pdf