ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 336.763.31(045)
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Оптимізація нормативного регулювання використання аграрних розписок / Сьомченков О.А. // Економіка АПК. - 2015. - № 1 - С. 46

Розглянуто проблеми запровадження в обіг аграрних розписок в Україні, які сприятимуть нарощуванню обсягів кредитного фінансування сільськогосподарського виробництва. Обґрунтовано важливу роль інструментів в оптимізації відносин у межах «маркетингових ланцюгів». Визначено основні платежі в процесі випуску розписок та опрацьовано структуру вартості ресурсів, що залучаються під них. Аргументовано необхідність удосконалення нормативної бази функціонування аграрних розписок, визначено напрями підвищення рівня інформаційного забезпечення усіх сторін, задіяних у випуску й обігу інструментів. У процесі виявлення проблем і розробки рекомендацій використовувався досвід функціонування бразильських сільськогосподарських бонів (CPR), які, за твердженням авторів законопроекту «Про аграрні розписки», було покладено в основу вітчизняних інструментів. Рис.: 1. Бібліогр.: 15.
Ключові слова: аграрні розписки, сільськогосподарські бони (CPR), фінансові інструменти, сільськогосподарські виробники, кредитор, боржник, застава майбутнього врожаю

Список використаних джерел

 1. Аналитическое исследование: «Рынок агрострахования Украины в 2013 году» [Электронный ресурс] / Компания «Агроиншуранс Интернешнл». – 31.03.2014. – Режим доступа: http://www.agroinsurance.com/ru/documents/?pid =26638. – Название с экрана.
 2. Андрієвський В.Є. Економічна доцільність впровадження системи кредитування під заставу майбутнього врожаю в Україні / В.Є. Андрієвський, С.М. Терещук // Наук. вісн. НУБіП України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. – Вип. 169(1) 2012 http://elibrary.nubip.edu.ua/ 13638/1/12ave.pdf. – Назва з екрану.
 3. Куросакі А. Аграрні розписки як інструмент удосконалення фінансування / Александре Куросакі // Теорія & практика ринків. – 2013. – №1. – С. 66-72.
 4. Лупенко Ю.О. Сучасні інструменти для фінансування аграрного сектору економіки / Ю.О. Лупенко // Фінансовий ринок України. – 2012. – №12. – С. 26-30.
 5. Про аграрні розписки: Закон України №5479-VI від 6.11.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5479-17.
 6. Про запровадження пілотного проекту з відпрацювання технології введення в обіг аграрних розписок [Електронний ресурс]: Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України та Міністерства юстиції України від 04 верес. 2014 р. № 331/1471/5. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0331730-14. – Назва з екрану.
 7. Про затвердження переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів: Постанова Кабінету Міністрів України №1172 від 29.06.1999 р.
 8. Про затвердження Порядку ведення Реєстру аграрних розписок: Постанова Кабінету Міністрів України № 665 від 17.07.2013 р.
 9. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України №3480-IV від 23.02.2006 р.
 10. Теліо Д. Бразилія: використання CPR для підтримки агробізнесу / Девід Теліо // Теорія & практика ринків. – 2013. – №1. – С. 58-65.
 11. Терещук С.М. Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про аграрні розписки» [Електронний ресурс] / С.М. Терещук, Г.М. Калетник. – 19.12.2011. – Режим доступу: w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id= &pf3511=42135&pf35401=209896. – Назва з екрану. – Дата звернення 08.05.2014 р.
 12. Цивільний кодекс України №435-IV від 16.01.2003 р.
 13. Estudos Avancados Sobre A Cedula De Produto Rural (CPR) [Recurso eletrônico] / Wellington Pacheco Barros. – Porto Alegre, abril de 2009, 201 р. – Мodo de acesso: http://www.wellingtonbarros.adv.br/ESTUDOS_AVANCADOS_ SOBRE_CPR.pdf. – Tela de título.
 14. Study on cedula de produto rural (CPR) – farm product bond in Brazil [Electronic resource] / Eduardo L. Leão de Sousa (World Bank), Fernando L. Pimentel (Consultant, Agro security). - Rural Finance Innovations (RFI) ESW, February 2005. – Access mode: http://www.agrometrika.com.br/CPR_Estudo_ Banco_Mundial.pdf. – Title screen.
 15. Waldemar Rocha Souza, Carlos Jose Caetano Bacha. A Utilizacao Dos Novos Instrumentos De Credito Rural Em Estrategias De Portfolios Para Diminuicao Do Custo Financeiro [Recurso eletrônico] / Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural. – Porto Alegre, 26 a 30 de julho de 2009, 14 р. – Мodo de acesso: http://www.sober.org.br/palestra/13/230.pdf. – Tela de título.
Читати статтю: 15_01_46-55.pdf