ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.012.33:338.24.021.8
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Сільські громади та адміністративно-територіальні реформи / Дієсперов В.С. // Економіка АПК. - 2015. - № 1 - С. 56

Розроблено й узагальнено матеріали опитування сільських рад Кагарлицького району Київської області з питань реформування місцевого самоврядування. Аналізуються природні, трудові, матеріальні, фінансові ресурси громад, можливості їх поповнення і раціонального використання. Розглядаються відносини сільрад з підприємствами й організаціями на їхніх територіях. Обґрунтовується необхідність забезпечити при здійсненні реформи таких вимог: передача громадам усієї території нинішніх сільрад, добровільність об’єднання, підзвітність підприємств і організацій громадам з питань використання природних і людських ресурсів, обов’язковість соціальних договорів з великими землекористувачами. Бібліогр.: 7.
Ключові слова: громада, сільські території, комунальна власність, домогосподарства, місцеві бюджети

Список використаних джерел

  1. Ганущак Ю.І. Територіальна організація влади / Ю.І. Ганущак. – К.: Легальний статус, 2012. – 348 с.
  2. Доценко А.У. Сільське населення в Україні: динаміка та структура / А.У. Доценко. – К.: РВПС України НАН України, 2010. – 288 с.
  3. Мальвин Ю.М. Історія місцевого самоврядування України / Ю.М. Мальвин, В.А. Чумак – К.: ВПУ АМУ, 2013. – 292 с.
  4. Проект громадського обговорення адміністративно-територіального устрою Київської області. – К.: 2005. – 80 с.
  5. Розвиток сільських територій в системі євроінтеграційних пріоритетів України. – Львів, 2012. – 216 с.
  6. Соціальний розвиток сільських територій. – Умань: СТД „Сочінський”, 2009. – 250 с.
  7. Соціоекономічний розвиток сільського господарства і села: сучасний вимір. – К., 2012 – 320 с.
Читати статтю: 15_01_56-63.pdf