ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 005.35
Історія аграрної економічної думки

Теоретичні засади та практичні напрями формування корпоративної соціальної відповідальності аграрних і харчових підприємств / Ігнатенко М.М. // Економіка АПК. - 2015. - № 1 - С. 78

Досліджуються теоретичні засади визначення сутності, напрямів, форм та обсягів корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) аграрних і харчових підприємств. Обґрунтовано поняття внутрішньої та зовнішньої корпоративної соціальної відповідальності як її основні види. Окреслено роль корпоративної соціальної відповідальності у формуванні нового підходу до оцінки діяльності компаній в українському бізнес-середовищі. Дано якісну й кількісну характеристику, визначено основні тенденції сучасного етапу формування, становлення та розвитку вітчизняної моделі корпоративної соціальної відповідальності. Представлено результати авторського дослідження напрямів корпоративної соціальної відповідальності вітчизняного агробізнесу, що уможливлюють окреслити основні тенденції їх розвитку і застосування у формуванні конкурентоспроможного національного господарства, забезпечення сталого розвитку суспільної життєдіяльності у цілому. Бібліогр.: 16.
Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність, аграрні та харчові підприємства, агрохолдинги, механізми, форми, напрями, моделі, конкурентоспроможність, сталий розвиток, особистісне зростання, управління

Список використаних джерел

 1. Баюра Д.М. Корпоративна соціальна відповідальність у системі корпоративного управління / Д.М. Баюра // Україна: аспекти праці. – 2009. – № 1. – С. 21.
 2. Будьонна Л.О. Шляхи та напрями формування соціальної відповідальності бізнесу в Україні / Л.О. Будьонна  // Соціальна політика. –Серп. – 2008. – С. 9-10.
 3. Воробей В. Корпоративна соціальна відповідальність чи вигода? / В. Воробей // Журнал «Києво-Могилянська Бізнес Студія». – 2005. – № 10 [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.management.com.ua/cm/cm037.html.
 4. Жуковська В.М. Соціальна відповідальність як напрям реалізації корпоративної стратегії розвитку / В.М. Жуковська // Фінанси України. – 2009. – С.14-21.
 5. Корпоративна соціальна відповідальність малого та середнього бізнесу в Україні: експертний аналіз // Centre Corporate Social Responsibility Development, 2007. – 32 c.
 6. Котлер Ф. Корпоративна соціальна відповідальність. Як зробити якомога більше добра для вашої компанії та суспільства / Ф. Котлер, Н. Лі ; пер. з англ. С. Яринич. – К. : Стандарт, 2005. – 302 с.
 7. Мельник С.В. Шляхи стимулювання соціальної відповідальності вітчизняного бізнесу [Електроний ресурс] / С.В. Мельник, Т.А. Тресвятська, Л.В. Будьонна. – Режим доступу: www.lir.lg.ua/shlahi.doc.
 8. Смовженко Т.С. Корпоративна соціальна відповідальність: підручник / О. Гирик, О. Денис, О. Дубовик, І. Жеребило [та ін.]; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т.С. Смовженка, д-ра екон. наук, проф. А.Я. Кузнєцової. – К. : УБС НБУ, 2009. – 314 с.
 9. Осецький В.Л. Соціальна відповідальність корпорацій України як фактор забезпечення їхньої конкурентоспроможності / В.Л. Осецький, В.М. Марченко // Економіка та держава. – 2007. – № 1. – С. 9-12.
 10. Офіційний сайт Всесвітньої ради бізнесу із сталого розвитку (WBCSD) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.wbcsd.org.
 11. Офіційний сайт Міністерства економіки України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.me.gov.ua.
 12. Abagail McWilliams. Corporate Social Responsibility: Strategic Implications // Department of  Economics, Rensselaer Polytechnic Institute. – 2005. – № 0506. – May.
 13. Carroll A.B. Corporate Social Responsibility: Evolution of Definitional Construct / A.B. Caroll // Business and Society. − 2009. – Vol. 38, N 3. – P. 268-295.
 14. Lenssen G., Vorobey V. The Role of Business in Society in Europe. – Habisch, A. (Eds): Corporate Social Responsiblity Across Europe. – Springer, 2004.
 15. Porter M.E. Strategy and Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility / M.E. Porter, M.R. Kramer// Harvard Business Review, December 2006, pp. 78 – 92.
 16. Simon Zadek, John Sabapathy, Helle Dossing, Tracey Swift. Responsible Competitiveness. Corporate Responsibility Clustersin Action. – January 2003.
Читати статтю: 15_01_78-83.pdf
Читати переклад статті: 1501ignatenko.pdf