ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.145:339.137:338.439.5 (476+100)
Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Актуальні проблеми підвищення ефективності функціонування АПК Білорусі в умовах загострення конкуренції на світовому продовольчому ринку / Сайганов А.С. // Економіка АПК. - 2015. - № 1 - С. 84

Розкрито особливості великомасштабної модернізації матеріально-технічної бази аграрної галузі, здійснюваної в рамках реалізації державних програм розвитку сільського господарства на основі фінансової підтримки державою господарюючих суб'єктів, зайнятих у національному агропродовольчому комплексі. Важлива роль у цьому процесі відведена заходам щодо вдосконалення виробничої та соціальної інфраструктури сільського господарства, включаючи створення розгалуженої мережі агромістечок, які забезпечать істотне підвищення ступеня задоволення потреб сільського населення в житлово-комунальних, освітніх, медичних та культурних послугах. Обґрунтовано необхідність різкого підвищення економічної ефективності та конкурентоспроможності сільськогосподарського і всього агропромислового виробництва за рахунок поетапного переходу до вільних цін; якнайшвидшого зниження ставок банківських відсотків на кредити, що видаються сільгоспвиробникам, до рівня, що забезпечує економічну доцільність їх використання для поповнення нестачі власних інвестиційних ресурсів і обігових коштів; поглиблення спеціалізації сільського господарства, яку необхідно розглядати, насамперед, під кутом зору формування конкурентоспроможного на світовому ринку ядра майбутнього національного агропромислового комплексу; подальшої модернізації переробної промисловості; нарощування обсягів і забезпечення належної ефективності зовнішньоторговельної діяльності; вдосконалення інституційних перетворень і розвитку майнових відносин. Табл.: 2. Бібліогр.: 2.
Ключові слова: модернізація, інфраструктура, спеціалізація, інвестиційні ресурси, конкуренція, продовольчий ринок

Список використаних джерел

  1. Государственная программа возрождения и развития села на 2005–2010 годы: офиц. изд. – Минск: Беларусь, 2005. – 96 с.
  2. Государственная программа устойчивого развития села на 2011–2015 годы, утвержденная Указом Президента Республики Беларусь № 342 от 01.08.2011 г., Нац. реестр правовых актов Республики Беларусь от 3 августа 2011 г. № 1/12739.
Читати статтю: 15_01_84-88.pdf