ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.1:330(470)
Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Агропромисловий комплекс Росії в умовах формування Євразійського економічного союзу і членства в СОТ / Алтухов А.І. // Економіка АПК. - 2015. - № 1 - С. 88

Проведено аналіз розвитку аграрно-промислового комплексу Російської Федерації як основи забезпечення її продовольчої незалежності в умовах формування Євразійського економічного союзу і членства в СОТ. Росія багато років є великим світовим нетто-імпортером продовольства в основному через неспроможність АПК забезпечити продовольчу незалежність. Однією з основних причин, що стримує розв’язання даної проблеми, є посилення політичної напруги й світової продовольчої кризи, значне місце належить нееквівалентному співвідношенню цін на реалізацію продукції промисловості та сільського господарства Розкрито шляхи розв’язання проблем забезпечення продовольчої незалежності країни, зокрема основних напрямів забезпечення колективної продовольчої безпеки, можливості реалізації узгодженої аграрної політики Євразійського економічного союзу, основним принципом функціонування якого є синергетичний ефект, що дає змогу одночасно забезпечити рівень динамічного розвитку Союзу й кожної країни окремо. Табл.: 2. Рис.: 1.
Ключові слова: аграрна економіка, аграрно-промисловий комплекс, інтеграція, продовольча незалежність, Євразійський економічний союз, Світова організація торгівлі
Читати статтю: 15_01_88-95.pdf