ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 620.91:330.131.5:631.11
Економіка агропромислового виробництва

Виробництво альтернативних видів енергетичних ресурсів як фактор підвищення ефективності сільськогосподарських підприємств / Месель-Веселяк В.Я. // Економіка АПК. - 2015. - № 2 - С. 18

Досліджено ефективність застосування в сільськогосподарських підприємствах альтернативних видів енергетичних матеріалів. Розглянуто питання використання сільськогосподарськими підприємствами таких енергетичних матеріалів, як мінеральні добрива, нафтопродукти (бензин і дизпаливо), вироблених із природних ресурсів, а також природного газу, ціни на які щорічно зростають, і можливості заміни їх альтернативними видами матеріалів, які можна виробляти із сільськогосподарської продукції. Здійснено економічну оцінку: використання соломи зернових, стебел кукурудзи, соняшнику і ріпаку як підстилки у тваринництві та залишення її на полях після збирання основної культури для одержання органічних добрив і для заміни ними мінеральних добрив, а також як палива і заміни природного газу, що дає змогу сільськогосподарським підприємствам зекономити 34,3 млрд грн коштів; частини ріпаку для одержання біодизеля і заміни дизпалива, що забезпечує 10 млрд грн економії; переробки частини виробленого зерна кукурудзи на біоетанол – 35,8 млрд грн; виробництва біогазу із гною та пташиного посліду – 24,4 млрд грн, а переробки в єдиному технічному циклі цукрових буряків на цукрових заводах для одержання цукру в межах потреби країни та біоетанолу із меляси і решти вироблених буряків, що забезпечує 5 млрд грн економії. Застосування вказаних способів дає змогу забезпечити по відношенню до спожитого альтернативне виробництво 114% добрив, 54,8% біодизеля, в 4,6 раза більше біоетанолу і в 5,6 раза еквівалента природного газу. В цілому може бути зекономлено 109,5 млрд грн, що у 9,2 % більше одержаного у 2013 році прибутку. Табл.: 13. Бібліогр.: 42.
Ключові слова: альтернативні види енергетичних матеріалів, вироблених із сільськогосподарської продукції, дизельне пальне, паливо, біодизель, природний газ, біогаз, ефективність альтернативних видів енергетичних матеріалів

Список використаних джерел

 1. Біопалива (технологія, машини і обладнання) / В. О. Дубровін, М. О. Корчемний, І. П. Масло та ін. – К. : ЦТІ “Енергетика і електрифікація”, 2004. – 256 с.
 2. Блюм Я. Б. Новітні технології біоенергоконверсії / Я. Б. Блюм, Г. Г. Гелетуха, І. П. Григорюк та ін .– К. : «Аграр Медіа Груп», 2010. – 326 с.
 3. Блюм Я. Б. Біологічні ресурси і технології для виробництва різних видів біопалив / Я. Б. Блюм, О. М. Левчук, Д. Б. Рахметов, С. Д. Рахметов // Вісник НАН України. – 2014. – № 11. – С. 64-72.
 4. Ващук О. В. Особливості формування національного ринку біопалива / О. В. Ващук, М. М. Третьяк // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – № 2. – С. 247-253.
 5. Гелетуха Г. Г. Сучасний стан та перспективи розвитку біоенергетики в Україні / Г. Г. Гелетуха, Т. А. Желєзна, П. П. Кучерук, Є. М. Олійник // Аналітична записка БАУ. – 2004. – № 9. – 32 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.uabio.org/activity/uabio-analytics.
 6. Гелетуха Г. Г. Перспективи виробництва та використання біогазу в Україні / Г. Г. Гелетуха, П. П. Кучерук, Ю. Б. Матвєєв // Аналітична записка БАУ. – 2013. – № 4. – 22 с.
 7. Гелетуха Г. Розвиток біогазових технологій в Украіні та Німеччині: нормативно-правове поле, стан та перспективи / Г. Гелетуха, П. Кучерук, Ю. Матвєєв, Д. та ін. – Київ-Гюльцов 2013. – 72 с.
 8. Голуб Г. А. Проблеми використання соломи в якості палива / Г. А. Голуб // Вісник аграрної науки. – 2010. – № 8. – С. 49-52.
 9. Голуб Г. А. Інвестиційна привабливість виробництва і використання дизельного біопалива / Г. А. Голуб, С. В. Лук’янець // Економіка АПК. – 2013. – № 2. – С. 54-61.
 10. Гончарук І. В. Інституційні аспекти розвитку підприємницької діяльності на ринку біопалива/ І. В. Гончарук // Економіка АПК. – 2013. – №8. – С. 133.
 11. Гументик М.Я. Ефективність виробництва біоетанолу на основі ^ альтернативних, енергетичних культур / М.Я. Гументик// Теорія і практика ринків. – 2011. –№ 1. – С.25-29.
 12. Державна служба статистики України. Розділ – «використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти» [Електронний ресурc]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
 13. Енергетична стратегія України на період до 2030 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 березня 2006 р. № 145 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.kmu.gov.ua/control.
 14. Енергетична стратегія України на період до 2030 року. Затверджена розпорядженням КМУ № 1071 від 24.07.2013 р.
 15. Заїка С. О. Світові та національні тенденції інвестиційного розвитку виробництва біопалива / С. О. Заїка // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – 2014. – Вип. 150. – С. 138-147.
 16. Розвиток біопаливного сегмента ПЕК в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.db.niss.gov.ua/docs/energy/BioPal.pdf.
 17. Інноваційні аспекти виробництва біопалива в Україні: стан, проблеми, перспективи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnau/2009_142_1/09sva.pdf .
 18. Калетнік Г. М. Розвиток ринку біопалив в Україні: монографія / Г. М. Калетнік – К.: Аграр. наука, 2008. – 461 с.
 19. Калетник Г. М. Розвиток ринку біопалив в Україні: монографія / Калетник Г.М. – К.: Аграрна наука, 2010. – 464с.
 20. Калетнік Г. М. Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України [навч. посібник] / Г. М. Калетнік, В. М. Пришляк – К: Аграрна наука, 2010. – 328 с.
 21. Калетнік Г. М. Формування ринку українського біопалива: передумови, перспективи, стратегія / Г. М. Калетнік, В. В. Дем’янчук // Економіка АПК. – 2010. – № 4. – С. 62-66.
 22. Калетнік Г. М. Економіка виробництва біопалива в Україні та забезпечення продовольчої безпеки / Г. М. Калетнік // Економіка АПК. – 2010. – № 1. – С. 30-36.
 23. Калетнік Г. М. Біопаливо. Продовольча, енергетична та економічна безпека України : монографія / Г. М. Калетнік. – К. : Хай-Тек Прес, 2010. – 516 с.
 24. Калетнік Г. М. Економіка виробництва біопалива в Україні та забезпечення продовольчої безпеки / Г. М. Калетнік // Економіка АПК. – 2010. – № 1. – С. 30-36.
 25. Кириленко І. Г. Формування ринку українського біопалива: передумови, перспективи, стратегія / І. Г. Кириленко, В. В. Дем’янчук, Б. В. Андрющенко // Економіка АПК. – 2010. – № 4. – С. 62-66.
 26. Краткий справочник по удобрениям / А. М. Артюшин, Л. М. Державин. – М., Колос, 1971. – С. 174.
 27. Коденська М. Ю. Обґрунтування необхідності розробки інвестиційних проектів у розвиток біоетанолової галузі на базі продукції цукрово-бурякового виробництва / М. Ю. Коденська. – К. : ННЦ “Інститут аграрної економіки”. – 2010. – 12 с.
 28. Купівля матеріально-технічних ресурсів для виробничих потреб сільськогосподарськими підприємствами у 2013 році. - К.: Державна служба статистики України. – 2014. – С.15-28.
 29. Месель-Веселяк В. Я. Формування самозабезпечуючих енергетичних систем у сільському господарстві / В.Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. – 2010. – № 12. – С. 31-37.
 30. Месель-Веселяк В. Я. Організаційно-економічне удосконалення роботи цукробурякового підкомплексу України / В. Я. Месель-Веселяк, М. М. Ярчук // Економіка АПК. – 2013, – № 2. – С. 3-9.
 31. Месель-Веселяк В. Я. Альтернативні види енергії в сільському господарстві / В. Я. Месель-Веселяк, Г. М. Калетнік // Організаційно-економічна модернізація аграрної сфери: наукова доповідь / за заг. ред. акад. НААН П.Т. Саблука. – К. : ННЦ ІАЕ, 2011. – С. 110-119.
 32. Месель-Веселяк В. Я. Ефективність альтернативних видів енергії в сільському господарстві України / В. Я. Месель-Веселяк, В. С. Паштецький // Економіка АПК. – 2011. – № 12. – С. 3-9.
 33. Месель-Веселяк В. Я. Виробництво альтернативних видів енергії / В. Я. Месель-Веселяк, Г. А. Голуб, Г. М. Калетнік // Аграрний сектор економіки України (стан і перспективи розвитку) ;за ред. М. В. Присяжнюка, М.В. Зубця, П.Т. Саблука, В.Я. Месель-Веселяка, М.М. Федорова. – К. : ННЦ „ІАЕ”, 2011. – Розд. III. – С. 289-319.
 34. Месель-Веселяк В. Я. Розвиток виробництва альтернативних видів енергії в сільському господарстві / В.Я. Месель-Веселяк, М.М. Ярчук, В.С. Паштецький та ін. // Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року ; за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка . – [2-е вид.,переробл. і допов.] – К.:ННЦ „ІАЕ”, 2012. – С. 32-35.
 35. Мельник Н. В. Про використання первинних джерел енергії / Н.В. Мельник // Економіка АПК. – 2010. – № 1. – С. 152.
 36. Мусієнко О. Л. Проблеми та умови розвитку біоенергетики в Україні / О. Л. Мусієнко // Збірник наукових праць ВНАУ Серія: Економічні науки. – 2011. – № 1 – С. 53-58.
 37. Новиков Ю. Ф. Биоэнергетическая оценка технологических процессов в сельском хозяйстве / Ю. Ф. Новиков, Е. И. Базанов // Вестник сельскохозяйственной науки. – 1982. – № 10. – С. 5–11.
 38. Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року (проект) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://saee.gov.ua/documents/NpdVE.pdf .
 39. Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України щодо сприяння виробництву та використанню біологічних видів палива: Закон України від 21.05.2009 р. № 1391-ІV
 40. Соловей О. І. Нетрадиційні та поновлювані джерела енергії [навчальний посібник] / О. І. Соловей, Ю. Г. Лега, В. П. Розен та ін.; [за заг. ред. О. І. Солов’я]. – Черкаси: ЧДТУ, 2007. – 490 с.
 41. Скорук О. Перспективи розвитку відновлювальної енергетики в Україні / О. П. Скорук // Економіка АПК. – 2013. – № 5. – C. 63–67.
 42. Справочник по программированию урожаев / М. К. Каюмов. – М., Россельхозиздат, 1977. – С. 65.
Читати статтю: 15_02_18-27.pdf