ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: (330.3+639.3)332.122(477)
Економіка агропромислового виробництва

Мезоекономічний розвиток аквакультури в Україні: проблеми та перспективи / Фесенко О.О., Купінець Л.Є. // Економіка АПК. - 2015. - № 2 - С. 28

Проведено аналіз чинної інституціональної бази, що регламентує аквакультурну діяльність. Досліджено характер і результати взаємодії основних чинників впливу при функціонуванні регіонально-галузевої системи аквакультури на основі репрезентативного досвіду Одеської області. Аналіз сфокусований на товарній аквакультурі та системі відтворення водних біоресурсів як найвагоміших складових аквакультурної діяльності. Визначено перешкоди й систематизовані деструктиви розвитку цих складових з позиції інтересів мезорівня управління аквакультурою. Сформовано конструктивні вектори трансформації чинного інституціонального базису функціонування аквакультури на принципах децентралізації управління та посилення статусу регіонів. Рис.: 3. Бібліогр.: 10.
Ключові слова: регіонально-галузевий розвиток, товарна аквакультура, відтворення водних біоресурсів, стала аквакультура

Список використаних джерел

  1. Алексахина Л.В. Функционально-компонентная структура рыбохозяйственного комплекса региона как элемента обеспечения его продовольственной безопасности / Л. В. Алексахина // Вісн. Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». – Чернігів: ЧДТУ, 2011. – №2(50). – С. 140-147.
  2. Будниченко В.А. Рыболовство и производство аквакультуры в Украине и перспективы их развития / В. А. Будниченко // Рибне господарство України. – 2011. – № 5. – С. 56-61.
  3. Вдовенко Н.М. Сучасний стан та напрями розвитку рибного господарства в Україні / Н. М. Вдовенко // Економіка АПК. – 2010. – №3. – С. 15-20.
  4. Фесенко О.О. Інституціональна трансформація компенсаційного механізму в рибному господарстві України / О.О. Фесенко, Л.Є. Купінець // Агроінком. – 2013. – № 7-9. – С. 90 – 95.
  5. Фесенко О.А. Регионально-отраслевое стратегирование: предметное поле, проблемы и перспективные подходы к решению / О.А. Фесенко // Економіст. – 2013. – №2. – С. 39-43.
  6. FAO. 2010. Aquaculture development. 4. Ecosystem approach to aquaculture. FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries. № 5, Suppl. 4. Rome. 53 pp.
  7. FAO. 2014. The State of World Fisheries and Aquaculture 2014. Rome. 223 pp.
  8. Focardy, S.; Corsi, I.; Franchi, E. (2005): Safety issues and sustainable development of Europeanaquaculture: new tools for environmentally sound aquaculture. In: Aquaculture 13, 3-17.
  9. Frankic, Anamariya & Hershner, Carl (2003): Sustainable aquaculture: developing the promise of aquaculture. In: Aquaculture International 11: 517-530.
  10. SustainAqua – Integrated approach for a sustainable and healthy freshwater aquaculture (2009). SustainAqua handbook – A handbook for sustainable aquaculture.
Читати статтю: 15_02_28-35.pdf