ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 336.14:332.021:338.35(477)
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Монетарна і фіскальна політика в умовах бюджетного дефіциту України / Полозенко Д.В. // Економіка АПК. - 2015. - № 2 - С. 36

Проаналізовано монетарну і фіскальну політику в умовах економічної рецесії, розкрито теоретичні й практичні проблеми, пов’язані зі складним вибором шляхів підвищення ефективності макроекономічної політики, яка являє собою єднання макроекономічної та фіскальної політики. Обґрунтовано ефективність плаваючого валютного курсу в сукупності з інфляційним таргетуванням, якому мають передувати розробки нових нормативно-правових актів. Розкрито методи координації складових частин макроекономічної політики, доведено необхідність перегляду кредитних ставок для бізнесових структур країни. Обґрунтовано необхідність посилення конкурентоспроможності національної економіки й протистояння фінансової системи зовнішнім шокам. Доведено, що надмірна централізація валового внутрішнього продукту (ВВП) пригнічує підприємницьку ініціативу, звужує базу оподаткування, підриває фінансове функціонування держави. Бібліогр.: 17.
Ключові слова: інфляція, інфляційне таргетування, валютний курс, бізнес, бюджет, дефіцит, координація, валовий внутрішній продукт

Список використаних джерел

 1. Бородіна О. Первинний «шлюб» без державного розрахунку / О. Бородіна // Дзеркало тижня. – 2014. – № 29. – 22 серп.
 2. Вудфорд М. Таргетирование инфляции: совершенствовать, а не списывать в утиль / М. Вудфорд // Вопросы экономики. – 2014. – № 10. – С. 44 –55.
 3. Дзеркало тижня. – 2014. – № 42-43. – 15 листоп.
 4. Дубчинський О. Тримати нижче тринадцяти / О. Дубинський // Дзеркало тижня. – 2014. – 27 верес.
 5. Єфименко Т.І. Актуальні проблеми трансформації економічних теорій в умовах глобальних змін / Т.І. Єфименко // Фінанси України. – 2013. – № 5. – С. 9-10.
 6. Єфименко Т.І. З виступу на науковій конференції «Фінансова політика України в сучасних умовах» / Т.І. Єфименко // Фінанси України. – 2012. – № 12. – С. 41.
 7. Кириленко А. Щоб закрити діру одного лише «Нафтогазу», необхідні дві українські фінансові системи / А. Кириленко // Дзеркало тижня. – 2014. – № 36-37. – 11 жовт.
 8. Ковальчук Т. Державне регулювання монетарної сфери – нагальна проблема / Т. Ковальчук // Банківська справа. – 2014. – № 4. – С. 5.
 9. Лютий Г.О. Суперечності процесів фінансиалізації та їх вплив на економічне зростання в Україні / Г.О. Лютий, П.А. Мороз // Економіка України. – 2014. – № 4. – С. 34.
 10. Мельник В. Сучасна податкова політика у країнах ЄС / В. Мельник, Т. Кощук // Економіка України. – 2012. – № 6. – С. 8.
 11. Мельник К. Реалізація режиму інфляційного таргетування в умовах фінансової нестабільності / К. Мельник // Вісн. Ун-ту банківської справи Нац. банку України. – 2011. – № 3. – С. 11.
 12. Мищенко С.В. Проблемы устойчивости денежного обращения / С.В. Мищенко. – М.: Новые знания, 2014. – С. 309.
 13. Набиуллина Э.С. Выступление Председателя банка России / Э.С. Набиуллина // Деньги и кредит. – 2014. – № 8. – С. 6.
 14. Петрик О. Інфляція в Україні та її прогнозування в Національному банку України / О. Петрик // Вісник НБУ. – 2012. – № 5. – С. 10.
 15. Ткаченко Л. Фіскальний популізм як діагноз / Л. Ткаченко // Дзеркало тижня. – 2014. – №25. – 12 лип.
 16. Уряд. кур’єр. – 2014. – 31 жовт. – С. 8.
 17. Юзич М. Податкова реформа уряду / М. Юзич // День. – 2014. – 7 жовт.
Читати статтю: 15_02_36-42.pdf