ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.43:631.11
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Кадрове забезпечення агропромислового виробництва: теоретико-методологічні засади / Михайлова Л.І. // Економіка АПК. - 2015. - № 2 - С. 50

Досліджуються проблеми кадрового забезпечення аграрного сектору економіки, визначаються чинники трансформації підходів до формування кадрового складу підприємств за умов інтеграційних процесів у сільському господарстві й створення агрохолдингів. Обґрунтовується необхідність удосконалення науково-методологічних засад та опрацювання методичних рекомендацій щодо визначення потреби у фахівцях основних напрямів для агропромислового виробництва з метою підготовки за державним замовленням (менеджерів, агрономів, зоотехніків, ветеринарних лікарів, маркетологів, бухгалтерів, економістів, землевпорядників тощо). Викладений методичний підхід грунтується на відповідних критеріях розрахунку потреби регіонів у фахівцях, враховує особливості формування управлінської вертикалі відповідно до освітньо-кваліфікаційних рівнів підготовки фахівців, передбачає тенденції кадрового забезпечення аграрного сектору в умовах волатильності зовнішнього середовища. Бібліогр.: 13.
Ключові слова: кадрове забезпечення, методичні рекомендації, потреба в кадрах, чинники формування кадрів, норми та нормативи праці

Список використаних джерел

 1. Із виступів на VI Міжнародній конференції «Ведення агробізнесу в Україні: перспективи 2015 року», організованою асоціацією «Український клуб аграрного бізнесу» 4 грудня 2014 р., м. Київ.
 2. Царенко О.М. Методичні рекомендації щодо визначення потреби в кадрах з вищою освітою для сільськогосподарського виробництва / О.М. Царенко, Л.І. Михайлова, С.М. Ілляшенко та ін. – К.: Міністерство аграрної політики України, 2003. – 24 с.
 3. Методичні рекомендації з встановлення штатної чисельності керівників, професіоналів та фахівців підприємств сільського господарства / [В.В. Вітвіцький, І.М. Демчак, Л.П. Гавлінська, З.М. Метельська та ін.]. – К.: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2005. – 128 с.
 4. Бородіна О.М. Теоретичні основи сільського розвитку на базі громад: капіталізація активів / О.М. Бородіна, С.В. Киризюк, О.В. Риковська // Економіка АПК. – 2011. – №5. – С.153-160.
 5. Дієсперов В.С. Оплата сільськогосподарської праці / В.С. Дієсперов // Економіка АПК. – 2012. – №9. – С.76-83.
 6. Рябоконь В.П. Кадри села: проблеми формування і закріплення / В.П. Рябоконь // Економіка АПК. – 2010. – №5. – С.115-119.
 7. Янишин Я.С. Планування потреби в менеджерському персоналі / Я.С. Янишин, А.О. Линдюк // Економіка АПК. – 2010. – № 4. – С. 116-120.
 8. Костер У. Інформаційна система та аграрна освіта в Україні – заклик до реформи / Ульріх Костер, Крістофер Шуман, Алекс Ліссітса. Німецько-український аграрний діалог. – К.: Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. – 2010. – Лют.
 9. АПК – рекомендації за шведські гроші // Голос України. – 2012. – № 225 (5475). – 27 листоп.
 10. Михайлова Л.І. Методичні рекомендації визначення регіональних потреб АПК у кадрах / Л.І. Михайлова, С.Г. Турчіна, А.М. Михайлов. – Суми: Сумський національний аграрний університет, 2013. – 28 с.
 11. Bitsch Vera. Management of human resources in agriculture/ Large Farm Management: ed.by Alfons Balmann end Alexej Lissitsa. – AgriMedia. – 2003. – S. 91-111.
 12. Mykhaylova L. Personnel management in large agricultural enterprises // Workshop “Large Farm Management” Large Scale Agriculture in Central and Eastern Europe. November 26-28, 2003, Halle (Saale): Poster.
 13. Ilieva M., Schmidt C. Die Zukunft der baeuerlichen Familienbetriebe in Bulgarien// Landwirtschaft und laendliche Raeume – Ausenseiten des Transformations-prozesses in den Laender Suedosteuropas? //Bietraege zu einer interazionalen Agrarfachtagung der Suedosteurapa-Geselschaft vom 24. bis 26. September 2000 in Leipzig- Herausgegeben von Frank-Dieter Grimm und Elke Knappe / -Suedosteurapa-Geselschaft. 2000. – S. 67-82.
Читати статтю: 15_02_50-54.pdf