ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 334.012.64:631.11
Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Інституціональні передумови розвитку малого сільськогосподарського підприємництва / Півторак В.С. // Економіка АПК. - 2015. - № 2 - С. 75

Визначено основні складові інституційного середовища розвитку малого аграрного підприємництва, основні проблеми функціонування та шляхи їх вирішення. Науково обґрунтовано ряд заходів щодо підвищення ефективності функціонування інституту праці в малому підприємництві. Здійснено прогнозну оцінку нарощування кількості малих підприємств, згідно з якою визначено потенційну кількість створених робочих місць у сільській місцевості. Визначено місце і роль позикових коштів для формування капіталу малих аграрних підприємств і доведено їх важливість для розвитку відповідних господарюючих суб'єктів та поліпшення фінансового забезпечення в сучасних ринкових умовах. Розглянуто основні проблеми кредитування малих аграрних підприємств та запропоновано ряд рекомендацій щодо їх вирішення. Табл.: 1. Рис.: 3. Бібліогр.: 23.
Ключові слова: інституціональне забезпечення, інститут власності, зайнятість, інститут праці, кредитування, відсоткова ставка

Список використаних джерел

 1. Meyer K. Institutions, Transaction Costs and Entry Mode Choice in Easter Europe / K. Meyer // Journal of International Business Studies. – 2001. – Vol.32, Issue 2. – P. 357-368.
 2. Rao K.P. The Economics of Transaction Costs/ Theory, Methods and Application / K.P. Rao. – New York. – 2003. – 195 p.
 3. Rutherford M. Institutional Economics: Then and Now / M. Rutherford // Journal of Economic Perspectives. – 2001. - V.15, №3. – P. 173-194. – Mode of access: http://onlinelibrary.wiley.com
 4. Strassman P.A. The Value of Computers, Information and Knowledge [Електронний ресурс] / P.A. Strassman // 1996. - Mode of access: http://www.strassman.com.
 5. Welter F. Institutional Perspectives on Entrepreneurial Behavior in Challenging Environment [Електронний ресурс] / F. Welter, D. Smallbone // Journal of Small Menegment. – 2011. - №49(1). – P. 107-125. – Mode of access: http://onlinelibrary.wiley.com.
 6. Haidai T.V. Institutionalism' paradigm: methodological aspects: monograph / T.V. Gaidai. – K.: PPC "University of Kyiv", 2008. – 296 p.
 7. Malik M.I. Institutes and institutions in the development of agriculture / M.I. Malik, O.H. Shpykulyak // Economics of APC. – 2011. – № 7. – P. 169-176.
 8. Moroz O.O. The institutional system of agricultural economy of Ukraine. Monograph / O.O. Moroz. – Vinnitsya: UNIVERSUM. – 2006. – 438 p.
 9. Uschapovskyy Yu.V. Ideas of institutionalism in economic thought in Ukraine XIX – beg. XX century: monograph / Yu.V. Uschapovskyy. – K.: KNEU, 2012. – 259 p.
 10. Shpykulyak O.H. Agricultural market institutions / O.H. Shpykulyak. – K.: NSC "IAE", 2009. – 470 p.
 11. Yakubenko V.D. Basic institutions of transitional economy: Monograph / V.D. Yakubenko. – K.: KNEU, 2004. – 252 p.
 12. Kostrytsya M.M. Entrepreneurship as institutional factor of improvement of national competitiveness [electronic resource] / M.M. Kostrytsya // Bulletin ZSTU. – 2011. – № 2 (56). – P. 48-51. – Mode of access: http://www.nbuv.gov.ua.
 13. Driga S.H. Target-oriented approach and institutional state public policies of the support of small business / S.H. Driga // Economy and State. – 2010. – № 2. – P. 11-15.
 14. Husev V.O. State Innovation Policy: methodology development and implementation: monograph / V.O. Husev // Donetsk: South-East. – 2011. – 624 p.
 15. Ostapchuk A.D., Vdovych V.H. Small entrepreneurship – the basis of sustainable development of rural areas [electronic resource] / A.D. Ostapchuk, V.H. Vdovych // 2011. – Mode of access: http://www.nbuv.gov.ua.
 16. Commercial Code of Ukraine from 16.01.2003 № 436-IV [electronic resource]. – Mode of access: http://www.zakon.rada.gov.ua.
 17. On Government Oversight (control) of Economic Activity: the Law from Ukraine of 05.04.2007 № 877-V [electronic resource]. – Mode of access: http://www.zakon.rada.gov.ua.
 18. Vasilieva L. The evolution of small-scale business in the agricultural sector of the economy / L. Vasilieva // Bulletin of Zaporizhzhya National University. – 2011. – № 4 (12). – P. 151-157.
 19. Vishnevskaya O.M. Activation of non-agricultural employment – saving of resource potential of the agricultural sector / O.M. Vishnevskaya // Economic area. – 2011. – № 50. – P. 40-47.
 20. Makarenko A.P. Theory and practice of state regulation in the agricultural sector: [monograph] / A.P. Makarenko. – K.: NSC "Institute of Agrarian Economics'' NAAS. – 2009. – 636 p.
 21. On Credit Unions: The Law of Ukraine from 20.12.2001 № 2908-III [electronic resource]. – Mode of access: http://www.zakon.rada.gov.ua.
 22. On Agricultural Receipts: Law of Ukraine from 11.06.2012, № 5479-VI [electronic resource]. – Mode of access: http://www.zakon.rada.gov.ua.
 23. On Mortgage Lending Operations with Consolidated Mortgage Debt and Mortgage Certificates: Law of Ukraine from 19.06.2003 № 979-IV [electronic resource]. – Mode of access: http://www.zakon.rada.gov.ua.
Читати статтю: 15_02_75-82.pdf