ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 681.518:631.1
Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Взаємодія інформаційних систем у сільському господарстві / Фігурек Александра // Економіка АПК. - 2015. - № 2 - С. 83

Сільськогосподарська діяльність у сучасних умовах вимагає глобального мислення і локальних дій. Необхідними передумовами послідовного прийняття рішень та результативності управління є ефективний збір даних і подальша їх трансформація в інформацію, знання і досвід. Інформація та знання надають підприємцям можливість щоденного контролю їх економічної діяльності, а особам, відповідальним за економічну політику, – визначати необхідні показники сільськогосподарські діяльності. Різноманітність інформаційних джерел передбачає залучення інтегрованих підходів, один з яких представлено у статті на основі облікових інформаційних систем. Застосування цього підходу сприяє покращенню контролю процесів виробництва і підвищенню рівня якості сільськогосподарської продукції. Інтеграція баз даних сільськогосподарського сектору на макрорівні та баз даних щодо виробничого потенціалу й діяльності сільськогосподарських виробників є одним із дієвих засобів впливу коригування сільськогосподарської стратегії та визначення заходів, необхідних для одержання очікуваних результатів. На макрорівні відбувається постійний інтенсивний обмін інформацією у багатьох напрямках, а саме між сільськогосподарськими холдингами та іншими учасниками економічних процесів. Економічні показники виробничої діяльності фермерських господарств становлять основу для планування подальшої економічної діяльності. Адекватний контроль виробничих процесів надає фермерам можливість зайняти значний сегмент ринку та забезпечити більший рівень гнучкості у ринкових відносинах. Розглянуто концептуальну модель для аналізу функціональних елементів, що забезпечують прийняття ефективних управлінських рішень, організацію звітності, використання рекомендацій щодо управління системою фермерського господарства та співвіднесення економічної діяльності з існуючими стратегіями, ведення контролю за виробничою діяльністю. Рис.: 2. Бібліогр.: 21.
Ключові слова: сільське господарство, управління, моніторинг та оцінка, інформація, інформаційна система, підприємницька діяльність

Список використаних джерел

 1. André F., 1987. Vers un renouveau de la formation économique des agriculteurs. Économie Rurale 177: 53-56.
 2. Armstrong L., Diepeveen D., 2008. Developing an information-driven ICT framework for Agriculture. World conference on agricultural information and IT, IAALD AFITA WCCA, pp. 633-638.
 3. Cavallo, R.E. (1982): Systems Methodology in Social Science research: recent Developments. Kluwer nijhoff Publishing, Boston and The Hague.
 4. Del'homme B., 1997. Information and decision in agriculture: how relevance is management diagnosis is improved by an expert system. Proceedings of the First European Conference for Information Technology in Agriculture, First Conference, Copenhagen, EFITA, pp. 221-227.
 5. Demiryürek К., 2010. Information systems and communication networks for agriculture and rural people. Agric.Econ. Czech 56: (5): 209–214.
 6. Domeika P., 2005. Secondary Economic Information of an Enterprise and its Computerized Arrangement. Engineering Economics, Technologija 5(45): 12–18.
 7. Eaton C. and Shepherd A.W. (2001). Contract farming-Partnerships for growth. Аgricultural Services Bulletin, No. 145, FAO, Rome.
 8. Florey B., Adams J., Robinson M., 2004. Figures for a Farming Future, Getting Started in Farm Management Accounting, Using the farm accounts to point the way. Department for Environment, Food and Rural Affairs Edited by Farm and Animal Health Economics Division, Defra, London. Av.in http://archive.defra.gov.uk/foodfarm/farmmanage/advice/documents/farmfigures1.pdf. (26 June 2013).
 9. Hogarth R.M., 1993. Accounting for decisions and decisions for accounting. Accounting, Organizations and Society 18(5): 407-424.
 10. Just D., Zilberman D., 2002. Information Systems in Agriculture. ARE Update, 6 (1): 3-6.
 11. Kroll J.C., 1987. Le nouveau plan comptable: les occasions perdues. Économie Rurale 180: 20-25.
 12. McKenna R.J., Smith B.M., 2005. Decision making as a simplification process, New conceptual perspectives. Management Decision, 43 (6): 821-836.
 13. Parker C.G., Campion S., Kure H., 1997. Improving the uptake of decision support systems in agriculture. Proceedings of the First European Conference for Information Technology in Agriculture, Copenhagen, Denmark: EFITA, pp.129-134.
 14. Röling N.G., 1988. Extension Science: increasingly preoccupied with knowledge systems. In: Sociologia Ruralis 25: 269-290.
 15. Sabaté P., Enciso J.P., 1997. La valoración de inmovilizados en las empresas agrarias. El caso de las plantaciones, Técnica Contable 579: 177-184.
 16. Santacoloma P., Röttger A., Tartanac F., 2009. Business management for small-scale agro-industries. Training Materials for Agricultural Management Marketing and Finance 8. Rome, Italy, FAO.Av. inftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0499e/i0499e00.pdf (11 Dec 2012).
 17. Scheuerlein A., 1997. Finanzmanagement für Landwirte. Verlags Union Agrar, München, 75 pp.
 18. Schnitkey G.D., Sonka S.T., 1986. Systems design procedures for farm accounting - Southern, Journal of agricultural economics, 207-214.
 19. Slof E.J., Argiles J.M., 2000. New opportunities for farm accounting. The European Accounting Review, Barcelona. 10 (2): 361-363.
 20. Sørensen C.G., Fountas S., Nash E., Pesonen L., Bochtis D., Pedersen S.M., Basso B., Blackmore S.B., 2010. Conceptual model of a future farm management information system. Computers and Electronics in Agriculture. Elsevier Science Publishers B. V. Amsterdam, The Netherlands.72 (1): 37–47.
 21. Škorecová E., Farkašová M., 2007. Social information in managerial accounting and managerial information system. Agric. Econ. Czech 53 (8): 379-384.
Читати статтю: 15_02_83-88.pdf