ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 03 за 2015 рік

Аграрна політика і реформування

Напрями удосконалення державного управління аграрним сектором в умовах децентралізації влади та дерегуляції господарської діяльності

Економіка агропромислового виробництва

Соціально-економічні аспекти розвитку агропромислового виробництва

Шляхи підвищення економічної ефективності виробництва насіння олійних культур у регіоні

Мультиплікативний ефект збільшення внутрішніх резервів аграрного виробництва (=> )

Економічне обґрунтування технологій вирощування і переробки рослинної біосировини на тверді види палива

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Дохідна база сільських бюджетів в умовах фіскальної децентралізації в Україні

Операційний леверидж і рентабельність продукції: функціональна залежність (англомовна)

Аграрний менеджмент і підприємництво

Соціальна відповідальність бізнесових структур у діяльності харчових підприємств

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Оцінка спільних ресурсів регіонів

Оцінка стану демографічної ситуації на сільських територіях

Досвід господарювання в аграрній сфері

Інституційні трансформації та їх вплив на інвестиційну привабливість аграрних підприємств

Сторінка молодого науковця

Методичні та прикладні аспекти аналізу вхідних і вихідних грошових потоків аграрних підприємств