ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 332.155:633.85(477.46)
Економіка агропромислового виробництва

Шляхи підвищення економічної ефективності виробництва насіння олійних культур у регіоні / Тонюк М.О., Концеба С.М. // Економіка АПК. - 2015. - № 3 - С. 28

Проаналізовано ефективність виробництва насіння олійних культур, проведено факторний аналіз рівня їхньої рентабельності у сільськогосподарських підприємствах Черкаської області. Розглянуто структуру виробничої собівартості 1 ц насіння олійних культур, запропоновано кореляційно-регресійну модель підвищення прибутковості його виробництва в регіоні. Намічено шляхи зростання економічної ефективності виробництва олійних культур, серед яких головними є зниження їх собівартості в основному зменшенням частки загальновиробничих витрат у загальній структурі собівартості продукції та маркетингові заходи, завдяки яким можна вплинути на рівень товарності й реалізаційної ціни. Табл.: 4. Бібліогр.: 10.
Ключові слова: економічна ефективність, олійні культури, виробництво, рівень рентабельності, прибутковість, собівартість

Список використаних джерел

  1. Коденська М.Ю. Інвестиційні пріоритети в аграрно-промисловому виробництві / М.Ю. Коденська // Економіка АПК. – 2010. – № 5. – С. 49–53.
  2. Саблук П. Стан і перспективи розвитку агропромислового комплексу України / П. Саблук // Економіка України. – 2008. –12. – С. 4–18.
  3. Фаїзов А.В. Олійно-жировий комплекс: проблеми і фактори розвитку / А.В. Фаїзов // Агроінком. – 2011. – № 10-12. – С. 21-25.
  4. Шайко О.Г. Шляхи підвищення ефективності виробництва олійних культур на регіональному рівні / О. Г. Шайко, С. М. Концеба // Економіка АПК. –2013. – № 5. – С. 31-37.
  5. An Economic Analysis of GRDC Investment in Oilseeds Breeding [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.grdc.com.au/uploads/documents/GRDC_ImpAss_OilseedBreeding1.pdf
  6. Christopher L. Gilbert, Simone Pfuderer. The Role of Index Trading in Price Formation in the Grains and Oilseeds Markets / Christopher L. –Gilbert, Simone Pfuderer // Journal of Agricultural Economics – June 2014, Volume 65, Issue 2, pages 303–322.
  7. Georgiana Crudu. The analysis of the expenses, incomes, financial results and economic efficiency on crops at S.C toma S.R.L in the agricultural years 2008-2009; 2009-2010; 2010-2011 // Scientific Papers Series Management , Economic Engineering in Agriculture and Rural Development Vol. 13, Issue 1, 2013, pages 129–132.
  8. Krček V., Baranyk P. Comparison of the economic efficiency, growing hybrid and op winter oilseed rape varieties / V. Krček, P. Baranyk, MENDELNET, 2013.
  9. Mugabo J. Resource Use Efficiency in Soybean Production in Rwanda Journal of Economics and Sustainable Development / J. Mugabo1, E. Tollens, J. Chianu, A. Obi, B.Vanlauwe, 2014 – No.6, www.iiste.org ISSN 2222-17|00 (Paper) ISSN 2222-2855 (Online) Vol.5.
  10. Рослинництво України. Статистичний збірник 2013 рік / [ред. О.М.. Прокопенко]. – К: Державна служба статистики України. – 180 с.
Читати статтю: 15_03_28-33.pdf