ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.436.869(477)
Економіка агропромислового виробництва

Мультиплікативний ефект збільшення внутрішніх резервів аграрного виробництва / Одінцов О.М. // Економіка АПК. - 2015. - № 3 - С. 34

Досліджено процес розширеного відтворення в галузях аграрного виробництва за рахунок дії механізму мультиплікації. Встановлено, що загальний мультиплікативний ефект при виробництві сільськогосподарської продукції виникає за рахунок вливання інвестиційних витрат в обігові засоби підприємств за рахунок чистого прибутку та інших внутрішніх джерел. У процесі виробництва додаткові виробничі витрати виконують функції внутрішніх інвестицій. Доведено, що у підприємствах, де відбулося скорочення галузі тваринництва і чистий дохід одержують в основному від реалізації продукції рослинництва, явище мультиплікатора не спрацьовує, що не сприяє розширеному відтворенню. Встановлено, що мультиплікаційний ефект в сільськогосподарських підприємствах виникає в умовах диверсифікації виробництва за рахунок поєднання галузей рослинництва і тваринництва, причому пріоритетний розвиток надається продукції тваринництва. Табл.: 1. Бібліогр.: 17.
Ключові слова: мультиплікатор, ефект мультиплікатора, акселератор, дохід, інвестиції, конкурентоспроможність, фінансові ресурси, самофінансування

Список використаних джерел

 1. Кан Р. Связь инвестиций домохозяйств и безработицы / Р. Кан; пер. с англ. – М.: Юнити, 2004. – 228 с.
 2. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег / Дж. М. Кейнс; пер. с англ. – М.: Прогресс, 1978. – 494 с.
 3. Perroux F. Note on Concept of «Growth Poles» / F. Perroux // In: Regional Economics: Theory and Pracice. – New York – London, 1970. Pp 93 – 103.
 4. Boudeville J. Problems of regional economic planning / J. Boudeville. – Edinbyrgh, 1992. – 192 p.
 5. Пилипенко Г.М. Механізм ініціювання інноваційного розвитку в Україні / Г.М. Пилипенко, В.В. Чернобаєв // Економічний вісник НГУ. – 2005. – № 1. – С. 6–12.
 6. Широв А.А. Оценка мультипликативных эффектов в экономике. Возможности и ограничения / А.А. Широв, А.А. Янтовский // ЭКО: Всероссийский экономический журнал. – 2011. – № 2. – С. 40 – 58.
 7. Захарченко Н.Г. Моделирование структуры связей экономики региона на основе системы мультипликаторов матрицы социальных счетов / Н.Г. Захарченко // Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2012. – Т. 1. – С. 40 – 44.
 8. Одінцов О.М. Методичні основи виявлення полюсів розвитку і точок зростання як передумови формування агропромислових кластерів / О.М. Одінцов // Наук. інформац. журнал «Бізнес інформ». – 2014. – № 3. – С. 177– 182.
 9. Кларк Дж. М. Деловая акселерация и закон спроса; технический фактор в экономических циклах [Business Acceleranor and the Lam of Demand; A. Technical Factor in Economic Cycles].
 10. Эггерсон Р. Проблемы и институты / Р. Эггерсон. – СПб.: Питер, 2001. – 246 с.
 11. Одінцов О.М. Оцінка результативності функціонування підприємств агропродовольчого ринку з урахуванням синергетичного ефекту / О.М. Одінцов // Економіка АПК. – 2014. – № 3. – С. 65 – 71.
 12. Самюелсон Пол А. Макроекономіка / Пол А. Самюелсон, Вільям Д. Нордгаус; пер. з англ. – К.: «Основи», 1995. – С. 147 – 151.
 13. Одінцов М.М. Мультиплікативний вплив інвестицій на ефективність розвитку регіону / М.М. Одінцов, О.М. Одінцов // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – № 9. – С. 4 – 6.
 14. Федоренко В. Економічне становище підприємств та інвестиційні процеси / В. Федоренко, Т. Гаврилова // Економіка України. – 2008. – № 5. – С. 28 – 33.
 15. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 № 1560-XII (редакція від 06.11.2014).
 16. Статистичний щорічник Черкаської області за 2012 рік. – Черкаси, 2013. – С. 550.
 17. Регіональний розвиток Черкаської області за 2013 рік. Стат. зб. / Державна служба статистики України. Головне управління статистики у Черкаській області. − Черкаси, 2014.
Читати статтю: 15_03_34-38.pdf
Читати переклад статті: 1503odintsov.pdf