ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 332.338.431.2:30.101.2:342
Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Оцінка спільних ресурсів регіонів / Влізло Є.М. // Економіка АПК. - 2015. - № 3 - С. 70

Досліджено сутність спільних ресурсів регіонів. Обґрунтовано необхідність переходу від лінійної, кількісної оцінки спільних ресурсів регіонів до оцінки за методологією на основі розробки критеріїв оцінки, показників оцінки, міри оцінки, конкретизації повноважень і відповідальності суб’єктів оцінки у процесі використання спільних ресурсів. Спільні ресурси доцільно оцінювати на основі економічних, правових, соціальних, екологічних, інформаційних, технічних, технологічних, природних та інших критеріїв. Кожен критерій має свої показники, кожен показник має чотири значення міри: максимум, мінімум, норма, факт. Ефективне використання спільних ресурсів має здійснюватися на основі превентивного управління. Бібліогр.: 9.
Ключові слова: спільні ресурси, методологія оцінки, критерії, показники міра оцінки, суб’єкти, об’єкти оцінки, наздоганяюче управління

Список використаних джерел

  1. Нелеп В.М. Про питання управління спільними ресурсами на селі у світлі світових досліджень / В.М.Нелеп, М.І. Фурсенко, О.М.Висоцька, І.М.Фурсенко // Економіка АПК. – 2014. – № 10. – С. 92–98.
  2. Кірова Л.Л. Організаційно-економічні засади розвитку світового сільськогосподарського ринку в сучасних сільськогосподарських умовах / Л.Л. Кірова // Вісн. Бердянського ун-ту менеджменту і бізнесу. – 2014. – №3 (27). – С. 9-14.
  3. Булавка О.Г. Місцеві бюджети – основа розвитку сільських територіальних громад / О.Г. Булавка, Л.А. Ставнича // Економіка АПК. – 2014. – №7. – С. 127-133.
  4. Остром Еліонор. Керування спільним. Еволюція інституцій колективної дії / Еліонор Остром ; [пер. з англ. Тетяни Монтян]. – К.: Наш час, 2012. – 398 с.
  5. Revisiting the Commons: Local Lessons, Global Challenges / E. Ostrom, J. Burger, Ch.B. Field, R.B. N D.Policansky // Science. Vol. 284. – Ks 5412. – 9 April 1999. – P. 278-282.
  6. The Drama of the Commons / E. Ostrom T. Dietz, N. DolSak, P.C. Stem, S. Stonich and E.u. Weber, Eds. // ] Research Council, Committee on the Human Dimensions of Global Change, Division of Behavioral and Social Sciences Education.: Washington, DC : National Academy of Sciences Press. – 2002. – Peжим доступу: http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=10287.
  7. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. №435-IV). – Режим доступу: http:// zakon4. rada.gov.ua/ laws/show/435-15.
  8. Мартиненко В.Ф. Державне управління інвестиційним процесом в Україні: навч. посіб. / В.Ф. Мартиненко. – К.: Вид-во НАДУ, 2008. – 298 с.
  9. Сас О.О. Оцінка ефективності управління у великотоварних агропромислових формуваннях / О.О. Сас // Економіка АПК. – 2014. – № 7. – С. 99-105.
Читати статтю: 15_03_70-75.pdf