ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 04 за 2015 рік

Аграрна політика і реформування

Фактор партнерства в аграрному реформуванні

Економіка агропромислового виробництва

Економічне обґрунтування державної підтримки збереження генофонду локальних і зникаючих порід сільськогосподарських тварин

До питання насінництва цукрових буряків

Методологічні засади формування стратегії розвитку агропромислового виробництва на основі системного аналізу

Аграрний ринок

Маркетинг у підвищенні соціальної відповідальності аграрних підприємств (=> )

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Трансформаційні та трансакційні логістичні витрати у зернопродуктовому підкомплексі АПК (=> )

Інвестиційна діяльність сільськогосподарських підприємств Черкащини

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Тенденції розвитку соціальної сфери села на сучасному етапі

Децентралізація системи управління в забезпеченні сталого розвитку сільських територій

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Розвиток інноваційно-орієнтованого свинарства: концептуальний підхід

Проблеми економічної теорії

Прогноз динаміки внутрішнього валового продукту України за допомогою нейронних мереж

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Економіко-організаційні аспекти переходу до екологічно чистого сільського господарства

Фактори впливу на розвиток ферм у Литві (англомовна)

Сторінка молодого науковця

Забезпечення економічної безпеки аграрних підприємств в умовах органічного землеробства