ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.3:631.53.01:633.63
Економіка агропромислового виробництва

До питання насінництва цукрових буряків / Фурса А.В. // Економіка АПК. - 2015. - № 4 - С. 27

Висвітлено найважливіші теоретичні й практичні основи системи функціонування та еволюції вітчизняного ринку насінництва цукрових буряків. Досліджено основні проблеми, з якими стикається галузь. Встановлено, що на сучасному етапі замість триланкової функціонує дволанкова схема насінництва цукрових буряків. Проаналізовано кількість суб’єктів-заявників та сортів цукрових буряків селекції країн, внесених до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні за останні роки. Визначено, що питома вага українських гібридів цукрових буряків у реєстрі становить п’яту частину до загальної кількості, а країн ЄС – 70,1%. З’ясовано, що на вітчизняному ринку насіння цукрових буряків головну роль відіграють провідні фірми з ЄС – Німеччина, Бельгія, Франція. Запропоновано перейняти досвід провідних іноземних фірм у напрямі об’єднання в єдиній організаційній структурі селекції, вирощування, обробки елітного і фабричного насіння та його реалізації, створення оптимальних умов для виведення галузі насінництва цукрових буряків на траєкторію сталого розвитку. Табл.: 2. Рис.: 2. Бібліогр.: 17.
Ключові слова: насінництво цукрових буряків, гібрид, суб’єкти-заявники, Державний реєстр сортів рослин, економічна ефективність, конкурентоспроможність

Список використаних джерел

 1. Бондар В.С. Проблема відродження вітчизняного насінництва цукрових буряків / В.С. Бондар, В.А. Доронін, О.М. Шутенко // Насінництво: теорія і практика технологій вирощування та оздоровлення насіння й садивного матеріалу, конкурентоспроможних в умовах Європейського ринку : зб. наук. пр. Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України ; за заг. ред. акад. М.В. Роїка, чл.-кор. М.М. Макрушина. – Сімферополь, ВД „Аріал”, 2012. – Вип. 16. – С. 323-324.
 2. Бондар В.С. Іноземні гібриди цукрових буряків: „за” і „проти” / В. Бондар, Л. Літвіновська // Агробізнес сьогодні. – 2010. – № 4. – С. 30-33.
 3. Гізбуллін Н.Г. Селекція та насінництво цукрових буряків – двоєдиний процес / Н.Г. Гізбуллін // Цукрові буряки. – 2012. – № 2-3. – С. 9-11.
 4. Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию : Т. 1. Сорта растений / М-во сельского хозяйства Рос. Федерации. - М.: ФГБНУ „Росинформагротех”, 2014. – 456 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gov.cap.ru/userfiles/news/201403/04/reestr_2014.pdf.
 5. Даньков В.Я. Економічна доцільність виробництва власного насіння буряків / В.Я. Даньков, П.О. Мельник, Р.О. Кордулян // Економіка АПК. – 2011. - № 9. – С. 19-23.
 6. Державний реєстр сортів рослин придатних для поширення в Україні у 2012 році. Міністерство аграрної політики та продовольства України, Державна служба з охорони прав на сорти рослин (витяг станом на 01.09.2012 року). – К.: ТОВ „Алефа”, 2012. – 504 с.
 7. Державний реєстр сортів рослин придатних для поширення в Україні у 2013 році. Реєстр є чинним станом на 18.11.2013. - Ветеринарна та фітосанітарна служба України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vet.gov.ua/sites/default/files/ReestrEU-2013-11-18.pdf
 8. Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні на 2014 рік. Реєстр є чинним станом на 24.09.2014. – Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vet.gov.ua/sites/default/files/ReestrEU-2014-09-24.pdf
 9. Роїк М.В. Нові гібриди цукрових буряків та система їх насінництва / М.В. Роїк, Н.Г. Гізбуллін // Насінництво: теорія і практика технологій вирощування та оздоровлення насіння та садивного матеріалу конкурентоспроможних в умовах Європейського ринку : зб. наук. пр. Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН; за заг. ред. акад. М.В. Роїка, чл.-кор. М.М. Макрушина. - Сімферополь, ВД „Аріал”, 2012. – Вип. 16. – С. 19-21.
 10. Роїк М.В. Порядок ведення насінництва / М.В. Роїк, Н.Г. Гізбуллін, В.М. Балан, В.А. Доронін // Цукрові буряки. – 2008. – № 5. – С. 7-9.
 11. Фурса А.В. Насінництво цукрових буряків у період ринкових трансформацій / А.В. Фурса // Економіка АПК. – 2012. – № 9. – С. 94-102.
 12. Beitzen-Heineke Ch. Landskrona – moderne Züchtung in ostseenähe / Ch. Beitzen-Heineke, Cl. Becker // Zuckerrübe. – 2009. – 58. Jg., № 4. – S. 210-211.
 13. Hartmann G. Wie effizient ist das deutsche sortenprufsystem? / G. Hartmann // Getreide Magasin. – 2008. – 13. Jg., № 3. – S. 166-169.
 14. Noriega I.L. Seed law in Europe: a changing scenario / I.L. Noriega // Bioversity Newsletter for Europe. – July 2009. – Issue № 38. – P. 18.
 15. Sander J. Wo sind die Grenzen des Zuckergehalts? / J. Sander // Zuckerrübe. – 2006. – 55. Jg., № 2. – S. 103-104.
 16. Shlinker G. Empfelungen für die Saatgut – frühbestellung / G. Shlinker // Zuckerrübe. – 2007. – 56. Jg., № 4. – S. 198-202.
 17. Windt A. Neue Qualitatsbezahlung bei Nordzucker AG / A. Windt, S. Busching // Zuckerrübe. – 2006. – 55. Jg., № 2. – S. 76-77.
Читати статтю: 15_04_27-34.pdf