ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 05 за 2015 рік

Аграрна політика і реформування

Розвиток сільськогосподарського виробництва України: чинники зростання

Економіка агропромислового виробництва

Виклики агробізнесу: пошук відповідей

Харчування поза домом у продовольчому споживанні

Система регулювання фітосанітарних заходів в Україні

SWOT-аналіз розвитку зрошуваного землеробства в Україні

Розвиток галузі виноградарства в Україні

Екологізація аграрного виробництва: сучасні виклики та перспективи розвитку (англомовна)

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Основні джерела виникнення прибутку в умовах ринкової економіки

Ефективність інвестиційного проекту створення та функціонування високотехнологічного сільськогосподарського підприємства

Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери

Використання паливно-енергетичних ресурсів у сільському господарстві

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Тенденції розвитку сільських домогосподарств

Зовнішньоекономічні відносини

Проблеми адаптації аграрного сектору економіки до умов Угоди про зону вільної торгівлі Україна–ЄС

Наукова дискусія

До методики оцінки рівня продовольчої безпеки

Сторінка молодого науковця

Бенчмаркінг в управлінні формуванням стратегій розвитку сільськогосподарських підприємств регіону