ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.1:330.33.012
Економіка агропромислового виробництва

Виклики агробізнесу: пошук відповідей / Андрійчук В.Г. // Економіка АПК. - 2015. - № 5 - С. 12

З’ясовано причини значного погіршення фінансово-економічного стану сільськогосподарських товаровиробників, у тому числі великих аграрних та агропромислових компаній. Досліджено низку відомих за розміром і масштабами виробництва компаній, які через сукупність таких причин стали збитковими. За цих обставин зроблено висновок про обґрунтованість збереження пільгового оподаткування аграріїв та водночас про необхідність істотного підвищення соціальної відповідальності великого агробізнесу. Спростовується думка, що агрохолдинги себе вже вичерпали, натомість подані пропозиції щодо унормування їхньої діяльності. Обґрунтовано напрями й механізми подолання фінансової скрути аграріїв у коротко- і довгостроковому періодах. Наголошується, що передумовою такого подолання є стабілізація курсу гривні і подолання непомірної інфляції. Табл.: 1. Бібліогр.: 12.
Ключові слова: аграрні й агропромислові компанії, причини-виклики, фінансово-економічний стан, фінансові ресурси, концентрація виробництва, економічна підтримка аграріїв

Список використаних джерел

 1. Статистичний збірник: Сільське господарство України. – К.: Державна служба статистики, 2013. – С. 53.
 2. Княжанський В. «Шагренева посівна» / В. Княжанський //День. – 2015. – 10 лют. – № 21.
 3. Іщенко Г. Посівна 2015: бракує грошей / Г. Іщенко // Уряд. кур’єр. –2015. – 18 лют. – № 30.
 4. В погоне за инвестором [Електронний ресурс]. – Режим доступу: Latifundist.com/spets-proekt/84-v-pogone-sa-investorom.
 5. Андрійчук В.Г. Проблемні аспекти регулювання функціонування агропромислових компаній / В.Г. Андрійчук // Економіка АПК. – 2014. – № 2. – С. 5-22.
 6. Новіков Г. Агрохолдинги себе вичерпали [Електронний ресурс] / Г. Новиков – Режим доступу: Latifundist.com/novosti/24766-agroholdingi-cebya-uzhe-ischerpali-mnenie.
 7. Електронний ресурс: Latifundist.com/dosye/erve-zhak-zhak.
 8. Будущее сельского хозяйства за агрохолдингами – иностранный эксперт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: Latifundist.com/ novosti/23097-budushchoe-selckogo-hozyaystva-za-agroholdingami.
 9. Динз Г. К победе через слияние. Как обратить отраслевую консолидацию себе на пользу / Г. Динз, Ф. Крюгер, С. Зайзель. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – С. 17.
 10. ТОП-10 латифундистов мира. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Latifundist.com/rating/TOP-10- latifundistov-mira.
 11. Розвиток аграрних холдингових формувань та заходи з посилення соціальної спрямованості їхньої діяльності / [Ю.О. Лупенко, М.Ф. Кропивко, М.Й. Малік та ін.]; за ред. М.Ф. Кропивка. – К.: ННЦ ІАЕ, 2013. – 50 с.
 12. Лупенко Ю.О. Агрохолдинги в Україні та посилення соціальної прямованості їх діяльності / Ю.О. Лупенко, М.Ф. Кропивко // // Економіка АПК. – 2013. – № 7. – С. 5-21.
Читати статтю: 15_05_12-22.pdf