ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 06 за 2015 рік

Економіка агропромислового виробництва

Стимулювання ефективності та конкурентоспроможності агропромислового виробництва

Економічна ефективність галузі свинарства у сільськогосподарських підприємствах Львівщини

Аграрний ринок

Розвиток ринків аграрної продукції

Ціноутворення та цінова політика

Паритет цін і формування собівартості продукції рослинництва в умовах інтенсифікації виробництва

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Вплив витрат і ціни реалізації на ефективність виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах регіону

Економічне моделювання ефективного використання оборотних коштів у сільськогосподарських підприємствах

Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери

Принципи об’єктивності оцінки вартості збитків, завданих власнику колісного транспортного засобу

Зовнішньоекономічні відносини

Типологія Спільної аграрної політики ЄС як передумова адаптації аграрного сектору України до євроінтеграційних процесів

Наукова дискусія

Економіко-організаційні неузгодженості взаємовідносин у продуктових ланцюгах в умовах інфляційно-девальваційних процесів: напрями врегулювання

Сторінка молодого науковця

Удосконалення системи бюджетного фінансування аграрного сектору економіки України

Добровільна сертифікація як інструмент забезпечення якості аграрної продукції

Формування системи ринку праці в сільському господарстві регіону

Вплив структури доходів і витрат домогосподарств на рівень життя сільського населення

Теоретико-методологічні засади розвитку підприємств зернопродуктового підкомплексу