ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 07 за 2015 рік

Аграрна політика і реформування

Теоретико-методологічне і нормативно-правове забезпечення трансформації аграрного сектору економіки України до ринкових умов господарювання, науковий супровід та ефективність запровадження

Економіка агропромислового виробництва

Концептуальні засади спіральної трансформації еколого-економічних відносин: генезис та перспективи імплементації

Очікувані наслідки переходу до ринку землі

Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств України

Еколого-економічні аспекти використання засобів хімізації в сільському господарстві

Фрагментація земель у розвитку земельних відносин

Аграрний ринок

Страхування ризиків агропромислових виробників на ринку деривативів

Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери

Методологічні підходи до визначення технічного рівня засобів механізації аграрного сектору

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Соціальне партнерство в сільській місцевості з використанням потенціалу дорадчих служб

Обґрунтування моделі соціально-економічного розвитку сільських територій (=> )

Управління та інформаційне забезпечення

Управління конкурентоспроможністю агропромислових підприємств

Застосування критерію узгодження інтересів власників і працівників для оцінки ефективності менеджменту сільськогосподарських підприємств

Зовнішньоекономічні відносини

Тенденції розвитку сільського господарства в Україні та світі

Світовий ринок молока і молокопродуктів: тенденції та перспективи для України

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Роль конкурентної політики в забезпеченні динамічного розвитку Азербайджану

Аналіз виробництва і ринкової пропозиції плодів гранату в Ірані (англомовна)

Сторінка молодого науковця

Регенераційний цикл як модель управління циклічністю в АПК