ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.439.5
Зовнішньоекономічні відносини

Світовий ринок молока і молокопродуктів: тенденції та перспективи для України / Гаваза Є.В. // Економіка АПК. - 2015. - № 7 - С. 106

Проаналізовано динаміку обсягів виробництва молока та поголів'я корів у країнах світу, розглянуто обсяги виробництва перероблених молочних продуктів за регіонами та країнами світу. На світовий ринок молока впливає укрупнення молочних ферм, інтеграція переробних підприємств та підвищення вимог споживачів до молочних продуктів. У найближче десятиліття зростання обсягів виробництва молока відбуватиметься переважно за рахунок країн, що розвиваються. Наведено фактичні та прогнозні обсяги торгівлі молокопродуктами найбільших країн-експортерів та імпортерів. Проаналізовано динаміку зміни GDT-індексу та світових цін на сухе незбиране молоко, зневоднений молочний жир, вершкове масло та сир чеддер. Розглянуто динаміку закупівельних цін на молоко, зниження яких обумовлено збільшенням обсягів його виробництва, послабленням попиту з боку Китаю, торговельними війнами з Російською Федерацією, зниженням цін на нафту та ростом долара США. Зниження цін на молоко в Україні відбувається найбільш стрімко ще і внаслідок девальвації гривні. Вказано основні проблеми та загрози розвитку галузі в Україні, де найголовнішою є низька якість сировини. Здійснено прогноз розвитку світових тенденцій ринку молока та молокопродуктів, ураховуючи відміну квот в ЄС. Обґрунтовано перспективні напрями нарощення українського експорту молочної продукції, а саме за рахунок продукції з високою доданою вартістю, надходження екологічно безпечної та безлактозної продукції на ринки Південно-Східної Азії, Близького Сходу та Північної Африки. Табл.: 2. Рис.: 5. Бібліогр.: 15.
Ключові слова: молоко і молокопродукти, світовий ринок, виробництво, споживання, експорт, імпорт, ціни, GDT-індекс, якість

Список використаних джерел

 1. Ільчук М.М. Адаптація виробників молока в Україні до європейських вимог / М.М. Ільчук, В.І. Радько // Біоресурси і природокористування. - 2013. - Т. 5. - № 5/6. - С. 129-137.
 2. Козак О.А. Основні тенденції розвитку світового ринку молока та молочної продукції / О.А. Козак // Економіка АПК. - 2007. - № 3. - С. 149-153.
 3. Саблук П.Т. Економіка виробництва молока і молочної продукції в Україні: моногр. / П.Т. Саблук, В.І. Бойко. - К.: ННЦ „Інститут аграрної економіки”, 2005. - 340 с.
 4. Шпичак О.М. Економіко-організаційні проблеми якості сільськогосподарської продукції та продовольства / О.М. Шпичак // Економіка АПК. - 2010. - № 11. - С. 51-59.
 5. Шубравська О.В. Розвиток ринку молока і молочної продукції: світові тенденції і вітчизняні перспективи / О.В. Шубравська, Т.В. Сокольська // Економіка і прогнозування. - 2010. - № 2. - С. 80-93.
 6. Duca A. Farm-gate milk prices worldwide, 2015 [Virtual Resource]. - Available at: http://www.clal.it (Accessed 30 April 2015).
 7. Gibbons L. Top 10 global dairy firm - in pictures, 2014 [Virtual Resource]. - Available at: http://www.foodmanufacture.co.uk/World-News/World-s-top-10-dairy-companies (Accessed 28 April 2015).
 8. Hipwell D. Dairy farmers fear a flood of milk as EU quotas end / D. Hipwell // The Times. - 2015 - April 7. Available at: http://www.thetimes.co.uk/tto/business/industries/consumer/article4403468.ece (Accessed 27 April 2015).
 9. Index mundi, statistical site. [Virtual Resource]. - Available at: http://www.indexmundi.com/agriculture/ (Accessed 30 April 2015).
 10. Kiendl P. Dairy: World markets and trade, United States Department of Agriculture, December 2014. [Virtual Resource]. - Available at: http://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/dairy.pdf (Accessed 29 April 2015).
 11. Lactose Intolerance Among Different Ethnic Groups (2011), 20 p. [Virtual Resource]. - Available at: http://www.nationaldairycouncil.org/SiteCollectionDocuments/LI%20and%20Minorites_FINALIZED.pdf (Accessed 27 April 2015).
 12. OECD-FAO Agricultural Outlook 2014-2023. - Paris: OECD Publishing, 2014, 329 p.
 13. The official site of Food and agriculture organization of the United nations, statistics division [Virtual Resource]. - Available at: http://faostat3.fao.org (Accessed 28 April 2015).
 14. The official site of United States Department of Agriculture [Virtual Resource]. - Available at: http://www.fas.usda.gov (Accessed 30 April 2015).
 15. World dairy prices. The official site of Global Dairy Trade. [Virtual Resource]. - Available at: https://www.globaldairytrade.info/ (Accessed 30 April 2015).
Читати статтю: 16.pdf