ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 08 за 2015 рік

Аграрна політика і реформування

Перспективи розвитку підприємницької діяльності на сільських територіях України

Стратегічні пріоритети державної політики розвитку лікарського рослинництва в Україні

Економіка агропромислового виробництва

Розвиток біоекономіки в Європі в умовах глобалізаційних викликів (англомовна)

Економічне стимулювання як інструмент регулювання екологізації сільськогосподарського землекористування (англомовна)

Організаційно-економічні резерви підвищення конкурентоспроможності галузі вівчарства (англомовна)

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Стратегічні напрями інвестування розвитку сільського господарства України (англомовна)

Режим ПДВ-акумуляції як інструмент фіскального стимулювання розвитку агропромислового виробництва

Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери

Тенденції розвитку ринку сільськогосподарської техніки

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Концептуальні засади створення технологічної платформи інноваційного розвитку АПК «Агротехнополіс»

Управління та інформаційне забезпечення

Формування результативної системи управління інноваційно-інвестиційною діяльністю сільськогосподарських підприємств

Зовнішньоекономічні відносини

Зовнішньоторговельні відносини України з країнами ЄС (англомовна)

Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Інституціональне забезпечення системи державного регулювання інноваційного розвитку АПК

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Перспективи розвитку інноваційної діяльності в Азербайджані

Особливості формування та реалізації регіональної інноваційної стратегії в Азербайджані

Ефективність виробництва яловичини в сільськогосподарських підприємствах

Шляхи подолання депресивного стану сільських територій в системі розвитку регіонального АПК