ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 338.43:633.8
Аграрна політика і реформування

Стратегічні пріоритети державної політики розвитку лікарського рослинництва в Україні / Фурдичко О.І., Никитюк Ю.А. // Економіка АПК. - 2015. - № 8 - С. 15

Проведено ретроспективний аналіз розвитку вітчизняного виробництва лікарської рослинної сировини. Виявлено закономірності та системні проблеми галузі лікарського рослинництва, характерні для багатьох галузей агропромислового комплексу, що дає змогу обґрунтувати основні напрями її розвитку в Україні. Встановлено, що стратегічною метою становлення і розвитку лікарського рослинництва має бути забезпечення гарантованого й збалансованого постачання лікарською рослинною сировиною різних галузей економіки країни. На основі одержаних результатів обґрунтовано стратегічні пріоритети державної політики розвитку лікарського рослинництва. Визначено, що для виконання відповідних завдань у рамках зазначених стратегічних пріоритетів необхідно розробити державні заходи щодо підтримки сільськогосподарських товаровиробників, стимулювання раціонального використання та охорони земель, проведення ефективної протекціоністської політики з метою забезпечення імпортозаміщення препаратів із лікарської рослинної сировини вітчизняним виробництвом останніх, а також упровадження сучасних методів управління, системи інтегрального контролю показників її якості та безпеки на етапах переробки, транспортування й зберігання. Рис.: 3. Бібліогр.: 12.
Ключові слова: стратегічні пріоритети, державна політика, лікарські рослини, розвиток, рослинництво, агропромисловий комплекс

Список використаних джерел

 1. Губаньов О. Актуальні проблеми лікарського рослинництва України [Електронний ресурс] / О. Губаньов, В. Рак // Пропозиція. - Режим доступу: http://www.propozitsiya.com.
 2. Doroshkevich I.N. Lekarstvennoe rastenievodstvo: tendencii i perspektivy / I.N. Doroshkevich // Izvestija NAN Belarusi. - 2010. - № 1. - S. 71-76. - (Serija: agrarnye nauki).
 3. Kljuchevskaja E. Vyrashhivanie lekarstvennyh rastenij mozhet stat' pribyl'nym biznesom [Jelektronnyj resurs] / E. Kljuchevskaja. - Rezhim dostupu: http://www.rg.ru
 4. Kljuchenovich V.I. Obshhestvennoe zdorov'e: konceptual'nye podhody pri sozdanii modeli upravlenija / V.I. Kljuchenovich // Medicinskie novosti. - № 3. - 2005. - S. 65-68.
 5. Мірзоєва Т.В. Особливості вітчизняного ринку лікарських рослин в умовах сьогодення / Т.В. Мірзоєва // Інноваційна економіка. - 2013. - № 6. - С. 209-212.
 6. Обзор рынка лекарственного растительного сырья Украины 2014: [аналитический сборник] / Маркетинговая компания Синергия, 2015. - 38 с.
 7. Семак Б.Б. Вітчизняний ринок лікарської рослинної сировини: проблеми і вирішення / Б.Б. Семак, М.Ю. Барна, Л.І. Демкевич // Наук. вісн. НЛТУ України. - 2011. - Вип. 21.1. - С. 264-268.
 8. Фурдичко О.І. Лікарські та медоносні рослини Галичини: [моногр.] / О.І. Фурдичко, М.Ф. Паук. - Львів: Світ, 1998. - 128 с.
 9. Cherkashina E.V. Razvitie jefiromaslichnoj i lekarstvennoj otrasli v Rossii: problemy i puti reshenija / E.V. Cherkashina // Agroprodovol'stvennaja politiki Rossii. - 2014. - № 2. - S. 21-24.
 10. Швець А.С. Економічні засади становлення ринку лікарської рослинної сировини в Україні / А.С. Швець // Вісн. Сумського нац. аграр. ун-ту. Серія «Фінанси і кредит». - 2012. -№ 2. - С. 52-58.
 11. Robert, J. Lyle, E. and Dagmar, L. (2006), “Medicinal and aromatic plants: agricultural, commercial, ecological, legal, pharmacological, and social aspects Wageningen UR frontis series”, Springer, vol. 17, pp. 16-21.
 12. Emmanuel N. Koffi, Emmanuelle Meudec, Félix A. Adjé, Paul R. Lozano, Yves F. Lozano, Yves-Alain Bekro (2015), “Effect of reverse osmosis concentration coupled with drying processes on polyphenols and antioxidant activity obtained from Tectona grandis leaf aqueous extracts” // Journal of Applied Research on Medicinal and Aromatic Plants. - Volume 2, Issue 2, pp. 54-59.
Читати статтю: 4.pdf