ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 330.101.541: 631.164.23
Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Стратегічні напрями інвестування розвитку сільського господарства України / Кісіль М.І. // Економіка АПК. - 2015. - № 8 - С. 39

Обґрунтовується, що в умовах військових подій необхідно на контрольованих територіях активно розвивати сільське господарство. Це уможливить підвищити рівень продовольчої безпеки держави, знизити безробіття, стабілізувати соціально-економічну ситуацію та наростити експортний потенціал. Такий розвиток у стратегічній перспективі можливий тільки на основі інвестицій, які рекомендується здійснювати за напрямами, що забезпечують імпортозаміщення дефіцитного продовольства, активізацію інвестиційної діяльності й підвищення рівня зайнятості сільського населення, участь усіх форм господарювання в проектах міжнародної інтеграції, максимальне використання внутрішніх джерел фінансування та залучення зовнішніх інвестицій. Табл.: 1. Бібліогр.: 22.
Ключові слова: інвестиції, розвиток сільського господарства, стратегічні напрями інвестування, інвестиційна діяльність малого агробізнесу, залучення інвестицій

Список використаних джерел

 1. M. Jonson, S. Benin, L. You, X. Diao, P. Chilonda, A. Kennedy. Exploring Strategic Priorities for Regional Agricultural / IFPRI Discussion Paper 01318. January, 2014.
 2. Investment Priorities for Rural Development /[OECD] // Edinburg, Scotland, October 19-20, 2006.
 3. Renkow M. Priorities for public investment in agriculture and rural areas (GRP 3) / International Food Policy Research Institute (IFPRI), 2011, № 6.
 4. Bernd S., Allen J. Responsible investments in agriculture, in practice: results and conclusions from a case study review / Paper prepared for presentation at the “2015 World bank conference on land and poverty” : The World Bank - Washington DC, March 23-27, 2015.
 5. Vorley B., Cotula L., Chan K. Tipping the Balance: Policies to shape agricultural investments and markets in favour of small-scale farmers / [The International Institute for Environment and Development] // Researsh report, December. 2012.
 6. Masaba C.M., Liversage H., Jonckeere S. Agricultural Investment, Gender and Land: Lessons From an IFAD-supported project in Uganda / Paper prepared for presentation and the “Annual World Bank, conference on Land and Poverty”, The World Bank - Woshington DS,Marc, 2014.
 7. Policy Options and Investment Priorities for Accelerating Agricultural Productivity and Development in India / franzgatzweiler.org/p=641.
 8. Kisil M.I. Priority investments’ directions to agrarian sphere of Ukraine in instability conditions / Wirtschhaft und management : theorie und praxis, v. 1, verlag SWG imex GmbH. -Nürnberg, Deutschland, 2014.
 9. Deutch Invest in Global Agribusiness / Deutsche Asset & Wealth Manegement, Apriel, 2015.
 10. Cuffaro N., Hallam D. “Land Grabbing” in Developing Countries: Foreign Investors, Regulation and Codes of Conduct / Paper presented at the International Conference on Global Land Grabbing 6-8 April, 2011.
 11. Інвестиційна привабливість сільського господарства регіону / Кісіль М. І. // Економіка АПК. - 2014. - № 8. -С. 44.
 12. Реформа АПК: відстрочені обіцянки фермерам і виробникам / Прес-центр Міністерства агарної політики і продовольства України. -http: //minagro.gov.ua/uk/pressroom?nid=17356
 13. Кісіль М.І. Інвестиційний проект створення міні-свиноферми в особистому селянському господарстві / М.І.Кісіль, Д.С. Черненко. - К. : ННЦ “ІАЕ”, 2013. - 67 с.
 14. Кісіль М.І. Методичні рекомендації з розроблення інвестиційних проектів молочних ферм в особистих селянських господарствах / М.І. Кісіль, М.М. Кропивко - К. : ННЦ “ІАЕ”, 2013. - 30 с.
 15. Методичні рекомендації з організації сімейних ферм в Україні (на прикладі ферм з виробництва молока) / [Ю.О. Лупенко, М.Й. Малік, М.І. Кісіль та ін.]. - К. : “ІАЕ”, 2014. - 60 с.
 16. Кісіль М.І. Інвестиційний проект створення сучасної молочної ферми на 300 корів / Кісіль М.І., Кропивко М.М., Карпенко І.Г. ; за ред. М.І. Кісіля. - К. : “ІАЕ”, 2012. - 52 с.
 17. Кісіль М.І. Досвід розроблення інвестиційного проекту залучення іноземного кредиту під великі експортні поставки сільськогосподарської продукції /[ Кісіль М.І.]. Зб. наук. праць Таврійського держ-го агротехн-го ун-ту (екон. науки) // За ред. М.Ф. Кропивка. - Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія „Люкс”, 2013. - № 2, т. 4.
 18. http://www.ukrinform.ua/ukr/news/zirvaniy_kontrakt_kitay_ne_gartue__1996481.
 19. http://minagro.gov.ua/uk/pressroom?nid=17207.
 20. Burnod P., Colin J.-P. Large agricultural investments and inclusion ofsmall Farmers: lessons of case studies in 7 co untries. Executive summary / Land Tenure Working Paper23. - CIRAD. December, 2012.
 21. http://minagro.gov.ua/apk?nid=10516.
 22. Лупенко Ю.О. Інвестування розвитку сільського господарства / Ю.О. Лупенко, Є.І. Лупенко // Економіка АПК. - 2008. - № 12. - С. 59-62.
Читати статтю: 8.pdf