ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.3
Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери

Тенденції розвитку ринку сільськогосподарської техніки / Навроцький Я.Ф. // Економіка АПК. - 2015. - № 8 - С. 56

Розглянуто стан ринку нової сільськогосподарської техніки, проаналізовано загальні тенденції його розвитку та окреслено перспективи на майбутнє. Визначено залежність ринку техніки від обсягу земельних ресурсів окремих господарств і відзначено особливу роль аграрних холдингів у становленні й розвитку ринку нової сільськогосподарської техніки. Проаналізовано їхній негативний вплив на розвиток сільських територій, показано позитивні сторони їхнього господарювання. Визначено необхідність державної підтримки вітчизняної галузі сільськогосподарського машинобудування та шляхи її реалізації. Запропоновано заходи щодо державної підтримки сільськогосподарського товаровиробника в забезпеченні сучасними технічними засобами в поєднанні з ринковими інструментами. Табл.: 1. Бібліогр.: 17.
Ключові слова: сільськогосподарська техніка, ринок, нова техніка, інвестиції, сільськогосподарські підприємства, інноваційні технології

Список використаних джерел

 1. Гудзь О.Є. Кредитування малих та середніх підприємств у сільській місцевості через кооперативну кредитну систему з урахуванням досвіду держав-членів ЄС / О.Є. Гудзь, П.А. Лайко, В.М. Алексійчук, Г.П. Лайко // Облік і фінанси АПК. - 2005. - № 3. - С. 31-44.
 2. Захарчук О.В. Проблеми матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств України / О. В. Захарчук // Економіка АПК. - 2014. - № 7. - С. 92.
 3. Кабмін затвердив порядок використання 300 мільйонів гривень на компенсацію кредитів аграріям (офіційний сайт інформаційного агентства УНІАН) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://economics.unian.ua/agro/1085197-kabmin-zatverdiv-poryadok-vikoristannya-300-milyoniv-griven-na-kompensatsiyu-kreditiv-agrariyam.html.
 4. Лобас М.Г. Матеріально-технічне забезпечення агропромислового виробництва України та організаційні форми його здійснення / М.Г. Лобас, І.М. Голодний // Агроінком. - 1998. - № 9-10. - С. 6-10.
 5. Лупенко Ю.О. Інвестиційний розвиток сільського господарства Київської області / [Лупенко Ю.О., Кісіль М.І., Кожем’якіна М.Ю. та ін.]; за ред. М.І. Кісіля. - К.: ННЦ ІАЕ, 2012. - 86 с.
 6. Могилова М.М. Удосконалення аналізу основних засобів сільського господарства на основі їх приведеної вартості / М.М. Могилова // Вісн. Сумського нац. аграр. ун-ту. Серія: Фінанси і кредит. - 2011. - № 1(30). - С. 348-353.
 7. МХП снова выбирает тракторы Fendt (офіційний сайт порталу Аграрний тиждень. Україна) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://a7d.com.ua/novini/18071-mhp-snova-vybiraet-traktora-fendt.html.
 8. Підлісецький Г.М. Фінансовий лізинг як механізм державної підтримки техніко-технологічного забезпечення сільського господарства / Г.М. Підлісецький, П.А. Денисенко // Економіка АПК. - 2011. - № 4. - С. 75-79.
 9. Постанова КМУ від 29.04.2015 №300 (Офіційний сайт Верховної Ради України) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/300-2015-п.
 10. Саблук П.Т. Концептуальні засади розробки і реалізації інвестиційних програм в аграрно-промисловому виробництві / П.Т. Саблук, М.Ю. Коденська. - К.: ННЦ ІАЕ, 2012. - 46 с.
 11. Скоцик В.Є. Організаційні засади функціонування рнку сільськогосподарської техніки в Україні / В.Є.Скоцик // Наук. вісн. НУБіП України. Серія : Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. - 2013. - № 181. - С. 207-209.
 12. Соловей Д.Ю. Аналіз кон'юнктури ринку сільськогосподарської техніки в Україні / Д.Ю. Соловей, Я.К. Білоусько // Економіка АПК. - 2014. - № 1. - С. 40.
 13. Топ 100 латифундистов Украины 01.01.2014 (Офіц. сайт нац. агропорталу LATIFUNDIST.COM) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://latifundist.com/rating/top100.
 14. Burrell Alison. Agricultural Policy and Enlargement of the Europen Union / Burrell Alison, Oskam Arie. - Wageningen, 2000. - 252 p.
 15. Markham, Brett L. Mini farming :self sufficiency on ¼ acre / Brett L. Markham. - China, 2010. - 227 p.
 16. Pryor F.L. Market economic systems/F.L. Pryor// Journal of Comparative Economics. Vol. 33, 2005, P 25-46.
 17. Stam J., Koenig S, Milko ve D., Pyan j. Farm finances famain nealthy//Agro Outiok. - 2000, № 271. - Р. 14-16.
Читати статтю: 10.pdf