ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 13.05.2015
Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Перспективи розвитку інноваційної діяльності в Азербайджані / Мурадов Рашад Гусейн огли // Економіка АПК. - 2015. - № 8 - С. 83

Розкрито цілі й напрями інноваційної політики держави, які визначаються, насамперед, характерною особливістю тієї чи іншої галузі, її виробничо-економічним потенціалом і рівнем конкурентоспроможності основної продукції. Поряд із розвитком інноваційної діяльності також розглянуто необхідність розробки нової моделі бюджетування, яка б враховувала позитивний зарубіжний досвід, сприяла раціональному витрачанню бюджетних коштів, враховуючи, що в сучасних умовах бюджетний процес орієнтований на результат та розглядається як інструмент підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами держави. Табл.: 1. Бібліогр.: 15.
Ключові слова: інноваційна діяльність, сільське господарство, бюджетний процес, ефективне управління, виробничий потенціал, фінансові ресурси

Список використаних джерел

 1. Аньшина В.М. Инновационный менеджмент / В.М. Аньшина, А.А. Дагаева. - М., 2007. - 172 с.
 2. Сафаров С.И. Экономика Азербайджана: динамика современного этапа / С.И. Сафаров. - Баку, 2007.
 3. Караев Н.А. Инновационный менеджмент / Н.А. Караев. - Баку, 2011. - 194 с.
 4. Касумов Ф.Г. Путь развития Азербайджана - экономика инновационного типа / Ф.Г. Касумов, З.М. Наджафова. - Матер. VIII Междунар. научно-технич. конф. - К.: УкрИНТЭИ, 2008. - С. 50-55.
 5. Азербайджан [Электронный ресурс] // Развитие аграрного сектора и продовольственная безопасность: http://www.azerbaijans.com/content_1771_ru.html (дата обращения 10.03.2015).
 6. Законы Азербайджанской Республики и распоряжения Президента Азербайджанской Республики [Электронный ресурс] // http://new.zakon.az/site/index/?item=0923653338&parent=cnt&curtree=cnt %20(%200923655508 %20(%200988182139 %20) %20) (дата обращения 04.03.2015).
 7. Теймуров С. Продовольственная безопасность - основа стратегии развития аграрного сектора [Электронный ресурс] / С. Теймуров С. // Новостное агентство Biznesinfo.az http://www.biznesinfo.az/observer/infocus/params/ln/ru/article/72592 (дата обращения 04.03.2015).
 8. Цурков М. Обеспечение продовольствием как фактор национальной безопасности Азербайджана [Электронный ресурс] / М. Цурков // Новостное агентство «Trend»: http://www.trend.az/business/economy/2352825.html (дата обращения 04.03.2015).
 9. Юридические основы составления продовольственных балансов Азербайджанской Республики [Электронный ресурс] // Систем. требования: http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/eufao-fsi4dm/doc-training/Azerbaijan_ FBS_ru.pdf (дата обращения 15.02.2015).
 10. IFAD in Azerbaijan [Электронный ресурс] // http://operations.ifad.org/web/ifad/operations/country/home/tags/azerbaijan (дата обращения 21.02.2015).
 11. The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan [Электронный ресурс] // Agriculture, forestry and fishing / Дата обновления 24.06.2014: http://www.stat.gov.az/source/agriculture/indexen.php (дата обращения 13.03.2015).
 12. The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan [Электронный ресурс] // Food balances / Дата обновления 09.07.2014. http://www.stat.gov.az/source/food_balances/indexen.php (дата обращения 25.02.2015).
 13. The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan [Электронный ресурс] // Population / Дата обновления 08.07.2014. http://www.stat.gov.az/source/demography/indexen.php (дата обращения 10.03.2015).
 14. The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan [Электронный ресурс] // System of national accounts and balance of payments / Дата обновления 13.04.2015: http://www.stat.gov.az/source/system_nat_accounts/indexen.php (дата обращения 03.03.2015).
 15. The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan [Электронный ресурс] // Trade / Дата обновления 06.06.2014: http://www.stat.gov.az/source/food_balances/indexen.php (дата обращения 25.02.2015).
Читати статтю: 15.pdf