ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 09 за 2015 рік

Аграрна політика і реформування

Агросфера: тенденції і перспективи розвитку

Структурні реформи в аграрному секторі України

Економіка агропромислового виробництва

Земельна рента і системи вимірювання продуктивності в рослинництві

Управління ризиками агровиробників в умовах трансформаційних процесів

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Теоретико-прикладні аспекти концепції формування продукту бухгалтерського обліку в управлінні аграрним бізнесом

Потенційні джерела фінансування заходів щодо відтворення родючості ґрунтів (англомовна)

Вплив соціально-економічних інститутів на розвиток обліку та внутрішнього аудиту інноваційної діяльності

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Проблеми формування соціально-економічних умов розвитку українського села

Шляхи підвищення життєвого рівня сільського населення

Організаційно-економічні засади ефективної зайнятості сільського населення

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Інноваційно-технологічний розвиток тваринництва як умова продовольчої безпеки

Зовнішньоекономічні відносини

Україна-Китай: спільні економічні інтереси в розвитку АПК

Експортно-імпортна діяльність підприємств Львівщини

Наукова дискусія

Сутність ринку земель сільськогосподарського призначення

Сторінка молодого науковця

Розвиток земельних відносин у сільськогосподарських підприємствах Чернігівщини

Кадрове забезпечення закладів культури сільської місцевості Сумщини

Критика і бібліографія

Концептуальні основи екологічно збалансованого розвитку агросфери