ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 10 за 2015 рік

Економіка агропромислового виробництва

Енергетичний підхід щодо оцінки трансформацій в сільському господарстві через призму фізіократичних поглядів у контексті інноваційних процесів

До питання стратегії розвитку харчової промисловості

Концептуальні засади процесу відтворення земельних ресурсів в аграрному секторі

Фінансові відносини та бухгалтерський облік

Прямі іноземні інвестиції як індикатор інвестиційної привабливості

Міжнародний аналіз державної фінансової підтримки сільськогосподарського виробника (англомовна)

Перспективи розвитку фінансового лізингу в сільському господарстві

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Роль жінки-селянки в соціальному аспекті розвитку сільських територій

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Проблеми формування ринку інтелектуальної власності в аграрній сфері (англомовна)

Особливості інноваційно-інвестиційного забезпечення розвитку агропромислового виробництва України (англомовна)

Зовнішньоекономічні відносини

Досвід розвитку сільського господарства Польщі

Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Інституціональні аспекти трансформацій амортизаційної політики в сільському господарстві

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Роль системного та еволюційного підходів при виборі інструментів аграрної політики: уроки Литви (англомовна)

Сторінка молодого науковця

Особливості аналізу сприйняття споживачами екологічно сертифікованої сільськогосподарської продукції

Адміністрування земельної реформи в Україні та її фінансове забезпечення

DEA-аналіз як метод оцінки ефективності виробництва у сільськогосподарських підприємствах

Організаційні аспекти ведення органічного землеробства

Критика і бібліографія

Фундаментальний внесок у теорію і практику економічної науки