ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 08
Критика і бібліографія

Фундаментальний внесок у теорію і практику економічної науки / Лупенко Ю.О., Малік М.Й. // Економіка АПК. - 2015. - № 10 - С. 104

Рецензія на монографію Жука В.М. “Основы институциональной теории бухгалтерского учета”

Список використаних джерел

  1. Жук В.Н. Основы институциональной теории бухгалтерского учета / В.Н. Жук. - К.: "Аграрна наука", 2013. - 408 с.
Читати статтю: 19.pdf