ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 12 за 2015 рік

Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Про реформування аграрної науки на інноваційній основі

Класифікація методів наукових досліджень на рівні суб'єктів агробізнесу

Економіка агропромислового виробництва

Продуктивність у системі результативності господарювання

Організаційно-економічні проблеми розвитку насінництва зернових культур

Теоретичні та практичні аспекти формування стратегій сталого розвитку фермерських господарств (англомовна)

Cтруктура витрат як фактор формування рівня ефективності галузі м’ясного скотарства

Засади активізації організаційно-економічного механізму цукробурякового виробництва (англомовна)

Удосконалення організаційно-економічного механізму розвитку хмелярства (англомовна)

Вплив цінових чинників на виробництво молока в сільськогосподарських підприємствах

Матеріально-технічне забезпечення аграрної сфери

Управління ринком сільськогосподарської техніки на основі консолідації та прямого маркетингу

Управління та інформаційне забезпечення

Оцінка економічних критеріїв ефективного управління сільськогосподарським підприємством

Зовнішньоекономічні відносини

Активізація транскордонного співробітництва сільських територій у контексті процесів інтеграції

Географічна ідентифікація продукції як чинник її конкурентоcпроможності

Інституціональні проблеми розвитку аграрної сфери

Інституційно-господарські форми інтеграції економічних суб'єктів: теоретико-функціональний зміст

Сторінка молодого науковця

Детермінація міжнародного досвіду застосування заходів державного регулювання зовнішньої торгівлі агропродовольчою продукцією

Державне регулювання ринку цукру в Україні та зарубіжний досвід