ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Зміст журналу за 2015 рік

Маркетинг у підвищенні соціальної відповідальності аграрних підприємств (=> )

Трансформаційні та трансакційні логістичні витрати у зернопродуктовому підкомплексі АПК (=> )

Інвестиційна діяльність сільськогосподарських підприємств Черкащини

Тенденції розвитку соціальної сфери села на сучасному етапі

Децентралізація системи управління в забезпеченні сталого розвитку сільських територій

Розвиток інноваційно-орієнтованого свинарства: концептуальний підхід

Прогноз динаміки внутрішнього валового продукту України за допомогою нейронних мереж

Економіко-організаційні аспекти переходу до екологічно чистого сільського господарства

Фактори впливу на розвиток ферм у Литві (англомовна)

Забезпечення економічної безпеки аграрних підприємств в умовах органічного землеробства

Розвиток сільськогосподарського виробництва України: чинники зростання

Виклики агробізнесу: пошук відповідей

Харчування поза домом у продовольчому споживанні

Система регулювання фітосанітарних заходів в Україні

SWOT-аналіз розвитку зрошуваного землеробства в Україні

Розвиток галузі виноградарства в Україні

Екологізація аграрного виробництва: сучасні виклики та перспективи розвитку (англомовна)

Основні джерела виникнення прибутку в умовах ринкової економіки

Ефективність інвестиційного проекту створення та функціонування високотехнологічного сільськогосподарського підприємства

Використання паливно-енергетичних ресурсів у сільському господарстві

Тенденції розвитку сільських домогосподарств

Проблеми адаптації аграрного сектору економіки до умов Угоди про зону вільної торгівлі Україна–ЄС

До методики оцінки рівня продовольчої безпеки

Бенчмаркінг в управлінні формуванням стратегій розвитку сільськогосподарських підприємств регіону

Стимулювання ефективності та конкурентоспроможності агропромислового виробництва

Економічна ефективність галузі свинарства у сільськогосподарських підприємствах Львівщини

Розвиток ринків аграрної продукції

Паритет цін і формування собівартості продукції рослинництва в умовах інтенсифікації виробництва

Вплив витрат і ціни реалізації на ефективність виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах регіону

Економічне моделювання ефективного використання оборотних коштів у сільськогосподарських підприємствах

Принципи об’єктивності оцінки вартості збитків, завданих власнику колісного транспортного засобу

Типологія Спільної аграрної політики ЄС як передумова адаптації аграрного сектору України до євроінтеграційних процесів

Економіко-організаційні неузгодженості взаємовідносин у продуктових ланцюгах в умовах інфляційно-девальваційних процесів: напрями врегулювання

Удосконалення системи бюджетного фінансування аграрного сектору економіки України

Добровільна сертифікація як інструмент забезпечення якості аграрної продукції

Формування системи ринку праці в сільському господарстві регіону

Вплив структури доходів і витрат домогосподарств на рівень життя сільського населення

Теоретико-методологічні засади розвитку підприємств зернопродуктового підкомплексу

Теоретико-методологічне і нормативно-правове забезпечення трансформації аграрного сектору економіки України до ринкових умов господарювання, науковий супровід та ефективність запровадження

Концептуальні засади спіральної трансформації еколого-економічних відносин: генезис та перспективи імплементації

Очікувані наслідки переходу до ринку землі

Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств України

Еколого-економічні аспекти використання засобів хімізації в сільському господарстві

Фрагментація земель у розвитку земельних відносин

Страхування ризиків агропромислових виробників на ринку деривативів

Методологічні підходи до визначення технічного рівня засобів механізації аграрного сектору

Соціальне партнерство в сільській місцевості з використанням потенціалу дорадчих служб

Обґрунтування моделі соціально-економічного розвитку сільських територій (=> )

Управління конкурентоспроможністю агропромислових підприємств

Застосування критерію узгодження інтересів власників і працівників для оцінки ефективності менеджменту сільськогосподарських підприємств

Сторінки