ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Зміст журналу за 2015 рік

Тенденції розвитку сільського господарства в Україні та світі

Світовий ринок молока і молокопродуктів: тенденції та перспективи для України

Роль конкурентної політики в забезпеченні динамічного розвитку Азербайджану

Аналіз виробництва і ринкової пропозиції плодів гранату в Ірані (англомовна)

Регенераційний цикл як модель управління циклічністю в АПК

Перспективи розвитку підприємницької діяльності на сільських територіях України

Стратегічні пріоритети державної політики розвитку лікарського рослинництва в Україні

Розвиток біоекономіки в Європі в умовах глобалізаційних викликів (англомовна)

Економічне стимулювання як інструмент регулювання екологізації сільськогосподарського землекористування (англомовна)

Організаційно-економічні резерви підвищення конкурентоспроможності галузі вівчарства (англомовна)

Стратегічні напрями інвестування розвитку сільського господарства України (англомовна)

Режим ПДВ-акумуляції як інструмент фіскального стимулювання розвитку агропромислового виробництва

Тенденції розвитку ринку сільськогосподарської техніки

Концептуальні засади створення технологічної платформи інноваційного розвитку АПК «Агротехнополіс»

Формування результативної системи управління інноваційно-інвестиційною діяльністю сільськогосподарських підприємств

Зовнішньоторговельні відносини України з країнами ЄС (англомовна)

Інституціональне забезпечення системи державного регулювання інноваційного розвитку АПК

Перспективи розвитку інноваційної діяльності в Азербайджані

Особливості формування та реалізації регіональної інноваційної стратегії в Азербайджані

Ефективність виробництва яловичини в сільськогосподарських підприємствах

Шляхи подолання депресивного стану сільських територій в системі розвитку регіонального АПК

Агросфера: тенденції і перспективи розвитку

Структурні реформи в аграрному секторі України

Земельна рента і системи вимірювання продуктивності в рослинництві

Управління ризиками агровиробників в умовах трансформаційних процесів

Теоретико-прикладні аспекти концепції формування продукту бухгалтерського обліку в управлінні аграрним бізнесом

Потенційні джерела фінансування заходів щодо відтворення родючості ґрунтів (англомовна)

Вплив соціально-економічних інститутів на розвиток обліку та внутрішнього аудиту інноваційної діяльності

Проблеми формування соціально-економічних умов розвитку українського села

Шляхи підвищення життєвого рівня сільського населення

Організаційно-економічні засади ефективної зайнятості сільського населення

Інноваційно-технологічний розвиток тваринництва як умова продовольчої безпеки

Україна-Китай: спільні економічні інтереси в розвитку АПК

Експортно-імпортна діяльність підприємств Львівщини

Сутність ринку земель сільськогосподарського призначення

Розвиток земельних відносин у сільськогосподарських підприємствах Чернігівщини

Кадрове забезпечення закладів культури сільської місцевості Сумщини

Концептуальні основи екологічно збалансованого розвитку агросфери

Енергетичний підхід щодо оцінки трансформацій в сільському господарстві через призму фізіократичних поглядів у контексті інноваційних процесів

До питання стратегії розвитку харчової промисловості

Концептуальні засади процесу відтворення земельних ресурсів в аграрному секторі

Прямі іноземні інвестиції як індикатор інвестиційної привабливості

Міжнародний аналіз державної фінансової підтримки сільськогосподарського виробника (англомовна)

Перспективи розвитку фінансового лізингу в сільському господарстві

Роль жінки-селянки в соціальному аспекті розвитку сільських територій

Проблеми формування ринку інтелектуальної власності в аграрній сфері (англомовна)

Особливості інноваційно-інвестиційного забезпечення розвитку агропромислового виробництва України (англомовна)

Досвід розвитку сільського господарства Польщі

Інституціональні аспекти трансформацій амортизаційної політики в сільському господарстві

Роль системного та еволюційного підходів при виборі інструментів аграрної політики: уроки Литви (англомовна)

Сторінки