ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Зміст журналу за 2015 рік

Особливості аналізу сприйняття споживачами екологічно сертифікованої сільськогосподарської продукції

Адміністрування земельної реформи в Україні та її фінансове забезпечення

DEA-аналіз як метод оцінки ефективності виробництва у сільськогосподарських підприємствах

Організаційні аспекти ведення органічного землеробства

Фундаментальний внесок у теорію і практику економічної науки

Трансформація аграрного сектору економіки до ринкових умов господарювання

Глобальні зміни клімату та економіка

Оцінка ефективності сільськогосподарської діяльності підприємств району

Про екологічний та фітосанітарний стан агроценозів в Україні

Розвиток кормовиробництва в господарствах населення

Проблеми захисту внутрішнього ринку агропромислової продукції

Зміна тенденцій податкового контролю за трансфертним ціноутворенням АПК

Удосконалення обліку податку на додану вартість у підприємствах галузі овочівництва

Підприємницька модель сільського розвитку

Пенсійні реформи як елемент формування сучасної національної пенсійної системи

Проблеми ефективного управління сільськогосподарськими підприємствами

Удосконалення інструментарію аналізу розвитку біоекономіки: досвід проектів ЄС та Німеччини (англомовна)

Єврорегіональне транскордонне співробітництво на прикладі Карпатського єврорегіону (англомовна)

Формування та інституціолізація соціального капіталу в розвитку аграрного підприємництва: методологічні аспекти оцінки

Фермерські інтернет-молли як мережеві форми партнерства

Квазіхолдинги: створення і правомірність існування

Ефективна взаємодія у колективі як важлива складова формування корпоративної культури підприємства

Аграрні перетворення в Україні на рубежі XX-XXI ст.

Про реформування аграрної науки на інноваційній основі

Класифікація методів наукових досліджень на рівні суб'єктів агробізнесу

Продуктивність у системі результативності господарювання

Організаційно-економічні проблеми розвитку насінництва зернових культур

Теоретичні та практичні аспекти формування стратегій сталого розвитку фермерських господарств (англомовна)

Cтруктура витрат як фактор формування рівня ефективності галузі м’ясного скотарства

Засади активізації організаційно-економічного механізму цукробурякового виробництва (англомовна)

Удосконалення організаційно-економічного механізму розвитку хмелярства (англомовна)

Вплив цінових чинників на виробництво молока в сільськогосподарських підприємствах

Управління ринком сільськогосподарської техніки на основі консолідації та прямого маркетингу

Оцінка економічних критеріїв ефективного управління сільськогосподарським підприємством

Активізація транскордонного співробітництва сільських територій у контексті процесів інтеграції

Географічна ідентифікація продукції як чинник її конкурентоcпроможності

Інституційно-господарські форми інтеграції економічних суб'єктів: теоретико-функціональний зміст

Детермінація міжнародного досвіду застосування заходів державного регулювання зовнішньої торгівлі агропродовольчою продукцією

Державне регулювання ринку цукру в Україні та зарубіжний досвід

Економічне обґрунтування технологій вирощування і переробки рослинної біосировини на тверді види палива

Сторінки