ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

Журнал ЕАПК № 01 за 2016 рік

Наукове забезпечення розвитку агропромислового комплексу

Оподаткування сільського господарства в умовах трансформації спеціальних податкових режимів

Аграрна політика і реформування

Інституційна основа аграрної політики: українські реалії й досвід США та ЄС

Організаційно-управлінські трансформації в зрошуваному землеробстві України

Економіка агропромислового виробництва

Перспективи розвитку органічного землеробства в Україні на прикладі Київської області

Розвиток зернової галузі України на сучасному етапі

Аграрний ринок

Споживання хліба і хлібопродуктів та купівельна спроможність населення України

Розвиток сільських територій і соціальна сфера села

Агроекономічний, фізиоекономічний, соціоекономічний та руралістичний підходи до дослідження сільських територій

Знелюднення сільських територій України в умовах соціально-демографічної кризи

Інноваційна діяльність та інтелектуальний капітал

Шляхи підвищення інноваційної активності малого підприємництва (англомовна)

Аграрна наука в інноваційному розвитку аграрного виробництва

Зарубіжний досвід розвитку аграрного виробництва

Зовнішні ринки та агропродовольчий сектор Польщі (англомовна)

Державне регулювання аграрної сфери США

Сторінка молодого науковця

Економічна сутність категорії «витрати» (англомовна)