ISSN 2413-2322 (Online)

ISSN 2221-1055 (Print)

УДК: 631.147:330.3(477)
Економіка агропромислового виробництва

Перспективи розвитку органічного землеробства в Україні на прикладі Київської області / Шевченко О.О., Вдовиченко А.В. // Економіка АПК. - 2016. - № 1 - С. 33

Мета статті - дослідити сучасний стан органічного виробництва в Україні, зокрема в підприємствах Київської області, визначити пріоритетні напрями його розвитку та перспективи на майбутнє. В Україні інтенсивно розвивається органічне виробництво, все частіше в магазинах можна побачити продукти харчування з маркуванням «біо», «еко», «органік». Проте більшість звичайних виробників та споживачів не знають, що таке органічне виробництво й органічні продукти, і цим часто користуються недобросовісні товаровиробники та підприємці. Тому дуже важливо обґрунтовано пояснити, що таке органічне виробництво й дослідити перспективи його розвитку. В основу дослідження покладено аналіз вітчизняної та зарубіжної нормативно-правової бази, наукових досліджень і літературних джерел із питань розвитку органічного землеробства. Розглянуто основні особливості органічного виробництва та проведено оцінку перспектив його розвитку в Київській області. Елементами новизни є рекомендації щодо розширення виробництва органічної продукції. За результатами проведеної роботи обгрунтовано висновок, що для Київської області, враховуючи соціальні, екологічні й економічні фактори, надзвичайно перспективним є розвиток органічного виробництва. Це дасть можливість забезпечити населення гарантовано високоякісними екологічно безпечними продуктами харчування, а також поліпшити соціально-економічний та екологічний стан у сільській місцевості. Рис.: 2. Бібліогр.: 12.
Ключові слова: органічне виробництво, органічні продукти, рослинництво, сертифікація, генетично модифіковані організми, сільське господарство, органічний ринок

Список використаних джерел

 1. Постанова Ради (ЄС) № 834/2007 від 28 червня 2007 року стосовно органічного виробництва і маркування органічних продуктів та скасування Постанови (ЄЕС) № 2092/91.
 2. IFOAM Basic Standards (approved by the IFOAM General Assembly, Victoria, Canada, August 2002) [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.ifoam.org.
 3. Органік бізнес-довідник України / [авт.-упоряд. Наталія Прокопчук та ін.]. - Швейцарсько-український проект «Розвиток органічного ринку в Україні» (2012-2016), 2014. - 406 с. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukraine.fibl.org/index.php?id=ua-publications.
 4. Довгань О.М. Органічне виробництво: сутність, об’єктивна необхідність, ефективність / О.М. Довгань, Я.В. Мандибура // Сталий розвиток економіки. - 2013. - № 1. - С. 200-206.
 5. Світ органічного сільського господарства. Статистика та тенденції 2013 року. / [гол. ред. Наталія Прокопчук]. - Швейцарсько-український проект «Розвиток органічного ринку в Україні» (2012-2016), 2013. - 65 с. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.pdf-archive.com/2013/12/31/fibl-ifoam-world-of-organic-agriculture-2013-ua-final/.
 6. Гладченко Ксенія. Тенденції, поточна ситуація на міжнародному органічному ринку та ціноутворення (презентація): [Електронний ресурс]. - Режим доступу:http://www.ukraine.fibl.org/ua/ua-resources/ua-publications.html
 7. Світова статистика органічного виробництва. Офіційний сайт IFOAM [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ifoam.org.
 8. Основи органічного виробництва: навч. посіб. для студ. аграр. навч. закл. / [Стецишин П.О., Пиндус В.В., Рекуненко В.В. та ін.]. - Вид.2-ге змін. і допов. - Вінниця: Нова книга, 2011. - 552.
 9. Мілованов Є.В. Органічне сільське господарство: Перспективи для України / Є.В. Мілованов // Посібник Українського хлібороба. - 2009. - С. 257-260.
 10. Лупенко Ю. О. Формування попиту та пропозиції на ринку органічної продукції / Ю. О. Лупенко // Органічне виробництво і продовольча безпека : [зб. матер. доп. учасн. Міжнар. наук.-практ. конф.]. - Житомир : Полісся, 2013. - С. 3-9.
 11. Мартін Ліхтенхан. Чого очікують світові ринки від українських постачальників органічної продукції? / [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukraine.fibl.org/index.php?id=ua-publications.
 12. The World of organic agricultural. Statistics and emerging trends 2015 // - Режим доступу: https://www.fibl.org/fileadmin/documents/../1663-organic-world-2015.
Читати статтю: 4.pdf